Midt-Norge

Distriktsleder Geir Skavern | telefon 452 38 399 | epost gm.skavern@gmail.com

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no
Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

    Norges Kommunistiske Parti

   Besøksadresse Helgesensgate 21, Oslo
   E-postskjema finner du her
   Lokalavdelingene finner du her
   Postadresse Postboks 9288 Grønland,
   0134 Oslo

Organisasjonsnr: 985 002 967 Telefon: 994 51 476 (leder)
Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT

MOT KAPITALMAKT!