• Hjem
  • Hvordan forme et lokallag

Hvordan forme et lokallag

Det er veldig enkelt å starte lokallag for Norges Kommunistiske Parti. Det man trenger er kun noen få ildsjeler som ønsker å stå sammen i kampen mot kapitalismen – For et bedre samfunn!

Et minstekrav for et lokallagsstyre er tre personer; Minimumskravet for å operere med et lag er at en person står som leder, eventuelt kontakt-person.

Norges Kommunistiske Parti har distriktslag som dekker hele landet, og partiet vil bidra med støtte og rådgivning. Partiet bidrar også med kursholdere, aktiviteter og inviterer alle lokallag med på regionale studiekonferanser som arrangeres årlig.

 

Hva må gjøres?

Dere må sette en dato for stiftelsesmøte.
Kontakt fylkeslaget ditt hvis du trenger hjelp med å sende ut innkalling.

Ta deretter kontakt med vår partisekretær på nkp@nkp.no og søk om tillatelse til å stifte ditt lokallag.

Inviter gjerne noen fra sentralkomiteen eller ditt distrikts/fylkeslag til å holde et enkelt kurs samtidig som lokallaget blir stiftet.

Inviter venner og bekjente som kan være interessert i å bli med på møtet.

Når man møtes til et stiftelsesmøte kan det være lurt å benytte begivenheten til å holde kurs introdusere medlemmer til NKPs ideologi og politikk.

 

Hva jobber partilagene med?

Partilagene lager arbeidsplaner og gjennomfører disse. Vi aktiviserer medlemmene og gjør medlemmene til handlekraftige og bevisste kommunister gjennom praktisk og teoretisk skolering. Å verve medlemmer til partiet er viktig, ikke bare for å styrke partiet, men for å styrke hele den verdensomspennende bevegelsen. Det er bestandig viktig å legge til rette for en fri og saklig diskusjon om partiets politikk og organisasjon! Det er ikke bestandig vi alle er enige, men det er viktig å belyse alle sider av sakene så grundig som mulig.

 

Aktivitet!

Vær kreativ! NKPs lokallag kan avholde en mange og forskjellige aktiviteter; Kurs, aksjoner, skolebesøk, medlemskvelder, stand-aktivitet. Gjerne kombiner aktivitetene med noe sosialt. Det er viktig å ha et øre til både fagbevegelse og det lokale politiske miljøet for å fange opp ulike måter å markere lokallaget.

Det er viktig for partiet at våre medlemmer får utvikle sin politiske virksomhet gjennom å skolere seg både praktisk og teoretisk.

Å delta i folkelige organisasjoner for å styrke partiets forhold til disse er viktig, også for å bidra til å sette partiets politikk ut i livet. Å være organisert i et fagforbund er viktig (Fortrinnsvis LO), andre sentrale organisasjoner er i fredsbevegelsen og Nei til EU. Samarbeid på tvers fra sak til sak er både viktig, nyttig og givende!

 

Søke støtte!

Det finne flere muligheter for å søke penger; Partiet, kommune/fylket, og flere andre søknadssteder. Inntektskilder for lokallag kan være støtte fra lokale fagforeninger, studieforbund og andre organisasjoner. Frifond-ordningen (frifond.no) gir penger til mindre arrangement som i hovedsak er rettet mot ungdom under 26. Inngangspenger ved arrangement og salg av artikler er også mulig.

 

Lykke til!
Lokallag treffer beslutninger sammen, og gjennomfører disse sammen -med rett person på rett sted.
Samhold er viktig – og gjør oss alle sterkere!

Partiet er alltid der for dere: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!