Buskerud og Vestfold

Distriktsleder Jørgen Hovde | telefon 452 41 492 | epost jorgen@nkp.no
Adresse: Folkets Hus, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen Kontonummer: 0530 40 25060
Sekretær Lars Skaret

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!