Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

Nei til norsk deltakelse i imperialistisk krig mot Syria!

Nei til norsk deltakelse i imperialistisk krig mot Syria!

Imperialistmaktene USA og EU og deres allierte i regionen Israel, Tyrkia, Saudi- Arabia, Qatar og Forente Arabiske Emirater benyttet den «arabiske våren» til intervensjon i Syrias interne forhold og startet sin imperialistiske krig mot Syria gjennom sine jihadistiske stedfortredende krigere ISIL, Al Nushra, Al Qaida m.fl.

Syria ba Russland om hjelp til å bekjempe disse.…

Les mer: Nei til norsk deltakelse i imperialistisk krig mot Syria!

Print Email

Klimapolitikkens muldvarper

Klimapolitikkens muldvarper

Klimamøtet i Paris går sin gang; Norge deltar med sine klimatiltak for nærmest alle andre steder enn her hjemme. Samtidig jobber selskaper som Statoil - via lobbyister - hardt for å svekke klimapolitikken internasjonalt - Helt i strid med Norges uttalte klimapolitikk. "For dem er  demokratiske avgjørelser og folkestyre bare hindre og klamp om foten" skriver Harald Reppesgaard for Norges Kommunistiske Parti.

Les mer: Klimapolitikkens muldvarper

Print Email

En humanitær utfordring

En humanitær utfordring

 

 

 

 

 

 

"Mange sier at å ta inn flyktninger vil svekke den norske velferdsstaten. Det vil skape økt kriminalitet og en rekke andre problemer." Ungkommunistene i Norge, ungdomsorganisasjonen for Norges Kommunistiske Parti, er lei av å høre på konspirasjonsteorier og hverdagsrasisme, og vil legge frem denne situasjonen slik den virkelig er. Les deres syn på saken, klikk les mer!

Les mer: En humanitær utfordring

Print Email

Norges Kommunistiske Parti støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger

Norges Kommunistiske Parti støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger

Norges Kommunistiske Parti reagerer sterkt at opp mot 400 arbeidere ved Sydvaranger Gruve mister jobben; I stedet for å få utbetalt julelønnen sin, fikk de beskjed om at de mister arbeidet. En liten redning kom da Sparebank1 Nord-Norge forskutterte 19 millioner kroner i feriepenger til de ansatte; Tilnærmet arbeidernes lønnskrav til konkursboet, dette tilsvarer lønnen som arbeiderne skulle ha mottatt 20. november. Arbeiderne har ikke mottatt sin lønn, de har mottatt en form for «utsatt lønn». Arbeiderne ved Sydvaranger Gruve må fortsatt kjempe for sin rettmessige lønn.

Les mer: Norges Kommunistiske Parti støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger

Print Email

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!