Nordland

E-postadresse:

nordland@nkp.no


Leder: Lena Adams
Telefon: 923 43 764

Sekretær Hugo Sandoval

Økonomiansvarlig Steinar Ansnes

Leder i Bodø lag Per Normann

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!