Oslo og Akershus

E-postadresse:
oslo-akershus@nkp.no

Adresse:
Helgesens gt. 21, 0553 Oslo

Telefon: 22 71 60 44


Leder: Svend Haakon Jacobsen
Telefon: 911 00 079
E-post: svend@nkp.no


Sekretær: Knut Arne Wold
Telefon: 926 83 421
E-post: knut.arne@nkp.no

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!