RETTFERDIG STREIK!

Norges Kommunistiske Parti i Østfold støtter de streikende i hotell- og restaurantbransjen. Arbeidstakere innenfor hotell og restaurant har månedslønn godt under det som er gjennomsnittlig månedslønn i Norge. Sammenligner vi med nivået i industrien, så er lønnsnivået i bransjen 77 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Kravet fra arbeidstakerne overfor arbeidsgiversiden er økt lønn og retten til lokale forhandlinger, noe som er avvist. Derfor har Fellesforbundet tatt ut tusenvis av fagorganiserte i streik ved en rekke hoteller og restauranter over hele landet.

NKP i Østfold mener retten til lokale forhandlinger ved den enkelte bedrift er et rettferdig krav. Arbeidstakerne er i høyeste grad med på å skape verdiene i enhver bedrift. Derfor er det rett og rimelig at arbeidstakerne også får sin andel av bedriftens overskudd. Lokale forhandlinger er helt vanlig i norsk arbeidsliv. Hvorfor skal ikke det gjelde for ansatte i hotell- og restaurantbransjen?

Dessuten må grunnlønna opp. Det er ikke slik at ansatte på hoteller og restauranter har lavere utgifter til mat, klær, bolig osv. enn andre arbeidstakere. Vi kan ikke fortsette utviklingen vi har hatt gjennom flere år med stadig større inntektsforskjeller i samfunnet.

Hotell- og restaurantbransjen kjennetegnes også ved at andelen med innvandrerbakgrunn er høy. Erfaringsmessig fører dette til et lavt lønnsnivå. Stor andel av kvinnelig arbeidskraft drar ofte i samme retning, noe som er en realitet innenfor denne bransjen.

Det er gledelig at streiken har vekket mange arbeidstakere i synet på organisering. Hundrevis av arbeidstakere har den siste tida meldt seg inn i Fellesforbundet. Måtte de få følge av tusenvis av arbeidstakere fra alle bransjer. Vi trenger en styrket fagbevegelse i en stadig tøffere klassekamp.

Terje Bjørlo, nestleder Norges Kommunistiske Parti i Østfold

Tags: Streikebryteri, streik, hotell, Restaurant

Print Email

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!