Stans deres drift mot død!

Stans deres drift mot død!

Norges Kommunistiske Parti (NKP) observerer med tungt hjerte utviklingen vi ser i Israel og Palestina.

Tre unge israelske gutter har siden 12. juni vært savnet. Mandag 31. juli ble disse ungdommene, Naftali Fraenkel, (16), Gilad Shaar (16) og og Eyal Yifrah (19), funnet drept. Disse drapene skulle aldri ha skjedd. NKP beklager alle drap, men vi må gå sterkt imot at de tre drepte brukes kynisk i en ny offensiv mot det palestinske folk.

Nok en gang vil uskyldige palestinske liv gå tapt, mot en væpnet overmakt, et israelsk krigsmaskineri sin motstander overlegen.

Les mer: Stans deres drift mot død!

Print Email

Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Fra Veggavisa til LO i Trondheim: Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens. SL har tatt ut sine fem medlemmer i klubben ved Eide skole i Karmøy kommune i streik fra 10. juni 2014. Forbundet vurderer fortløpende videre opptrapping. LO i Trondheim støtter SLs kamp for å opprettholde opparbeidede rettigheter.

 

Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens.Den har ikke en innretning som løser tidsklemma i skolen eller bidrar til at lærerne får holde fokus på kjerneoppgavene i jobben sin.SL hadde forventet et vendepunkt på disse områdene i meklingen, og en seriøs dialog med Kommunenes Sentralforbund. Men det var ikke KS villig til.

Les mer: Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Print Email

Kan venstresiden samarbeide?

Venstresidens politiske innflytelse har gått sterk tilbake de siste årene, i Trondheim ser vi tendensene i valg etter 2003.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge inviterer til samtale og debatt om hvordan venstresiden kan stå samlet i enhet og samarbeid. Vi opplever at det er et sterkt ønske om at venstresiden kan samarbeide, f.eks. på enkelt saker og i forbindelse med valg. Dette kommer til utrykk når vi er ute på gata, ved aksjoner og i valgkamp, og ikke minst ved Trondheimskonferansen. For å styrke gjennomslagskraften, for å stoppe privatisering og oppløsning av fellesoppgavene i samfunnet må partiene på venstresiden kunne stå sammen. NKP inviterer både Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Les mer: Kan venstresiden samarbeide?

Print Email

Henda av kommunistene!

Henda av kommunistene!

En delegasjon bestående av medlemmer blant annet fra KKE og KNE (De greske ungkommunistene), blant disse flere sentralkomitemedlemmer og seksjonsleder i organisasjonene, deltok torsdag 10. juli i en demonstrasjon ved den Ukrainske ambassaden i Athen, for å vise sin misnøye mot det ukrainske justisdepartementets krav om å gjøre Ukrainas Kommunistiske Parti ulovlig. Medlemmene fra KKE leverte sitt syn skriftlig til Volodymyr Shkuro, den ukrainske ambassadør til Hellas.

Les KKEs brev til den ukrainske regjeringen her…

Les mer: Henda av kommunistene!

Print Email

VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

Dette er bare begynnelsen på en meget lang kamp. En kamp som vil få følger for mange, og en prøve på hvor langt arbeiderbevegelsen generelt og fagbevegelsen spesielt er villige å gå for å forsvare opparbeidede rettigheter, og retten til reelle forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.  Rudolf Nilsens udødelige ord; ”Før vi tramper ned og skaffer vei i lovens paragrafer, er vi treller alle mann. Reis all kraft som klassen eier! Tvers igjennom lov til seier! Støtt oss den som kan!” har fortsatt gyldighet. Lærerne fortjener all den støtte og solidaritet de kan få fra hele arbeiderbevegelse, for å føre kampen fram til seier.

Les hele vår støtteerklæring her:…

Les mer: VIS SOLIDARITET- STØTT LÆRERNE!

Print Email

Verdensmesterskapet: Brev til det colombianske landslaget i fotball

Verdensmesterskapet: Brev til det colombianske landslaget i fotball

 

Fra FARC-EPs fredsdelegasjon:

 

Kjære trener, først av alt, våre respektfulle hilsninger til deg, ditt tekniske team og til hele laget.

Snart vil den første kampen mot Hellas finne sted innenfor rammen av Verdensmesterskapet 2014, og vi vet at forventningen og de ​​gode ønskene fra landet i sin helhet vil være til inspirasjon. Innenfor denne konteksten, ønsket vi å uttrykke vår takknemlighet, vår stemme til oppmuntring og ønsker om suksess og ære på den brasilianske torv.…

Les mer: Verdensmesterskapet: Brev til det colombianske landslaget i fotball

Print Email

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Frisørenes Fagforening:

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge støtter frisørene i deres rettmessige kamp for ordnede arbeidsforhold og ei lønn å leve av. Vår respekt og solidaritet i denne kampen ble og vist med partiets fane ved fanemarkeringen i Trondheim lørdag 7.juni.

Frisøryrket har i likhet med mange andre håndverk gjennomgått mange strukturelle endringer der større kjeder har overtatt små selvstendige enkeltforetak, og gjort den tidligere frie håndverker til lønnsarbeider. Yrket er og hovedsakelig et kvinneyrke dominert av unge dyktige kvinnelige fagarbeidere som er underbetalte og utsettes for urimelige prestasjonskrav og subjektive vurderinger om faglig dyktighet av arbeidsgiverne. Samtidig er yrket under et voldsomt press fra aktører som underbyr de samme tjenestene.

Holdningen til frisøren som fagutdannet yrkesutøver kommer klart til uttrykk når NHO avviser meklerens forslag, som Frisørenes Fagforening hadde akseptert.

Dette blir en lang og har kamp som har NKPs fulle støtte. Vi opplever igjen at det gamle slagordet; ”tvers igjennom lov til seier” har politisk gyldighet, denne gangen for ei ny gruppe arbeidende mennesker.

I solidaritet og dyp respekt for den kampen dere kjemper har dere vår fulle støtte.

 

Kameratslig hilsen,

Norge Kommunistiske Parti i Midt-Norge

v/ leder

Geir Skavern

 

Uttalelsen ble oversendt Frisørenes Fagforening 10.6.2014

 

Derfor streiker frisørene...…

Les mer: Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Print Email

Hva er det som skjer i Venezuela?

Hva er det som skjer i Venezuela?

Forhandlinger foregår mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i landet. Denne artikkelen tar et blikk på utviklingen i Venezuela, først ved et generelt historisk tilbakeblikk, for så deretter å gå til konflikten som oppsto i starten av 2014. De første forhandlingsmøtene ble inngått 10. april, i form av en 6-timer lang, live TV-sending. Tredje runde ble arrangert 24. april. Hva forteller utviklingen over de siste ukene oss om Venezuelas politiske utfordringer? Hvor står Venezuelas Kommunistiske Parti i denne prosessen? Hva vil samtalene med opposisjonen bety for Venezuelas fremtid?

Les mer: Hva er det som skjer i Venezuela?

Print Email

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!