Protester mot NATO-krigshissing

Mange steder i Europa har det reist seg en opinion mot B-52-diplomatiet til NATO med USA og Storbritannia i spissen. I Brüssel, Oslo og Trondheim har det vært demonstrasjoner, i Trondheim med støtte fra LO lokalt. I Tromsø gikk ei tverrpolitisk gruppe klart ut mot krigshissingen, og tidligere stortingsrepresentant for SV Rolf Ketil Bjørn (i forsvarskomiteen) uttalte seg i lokalradio og -presse mot NATO-opplegget.

At progressive av noen som helst avskygning derimot støtter angrep av B-52 med krysserraketter - jernneven til Strategic Air Command i USA - er oppsiktsvekkende. At den "modernistiske", humanmilitaristiske utartingen til Erik Solheim skulle få flertall i SVs stortingsgruppe, er nedslående.

Så er det også en opinion innad i partiet SV med mål å få et vedtak mot bombing i landsstyret (21. november). Innvendingene er framført av Åshild Fause (landsstyret) og Vidar Eng (leder i Troms SV).

Norges Kommunistiske Parti i Troms, som deltar i det tverrpolitiske initiativet mot bombing av Den føderale republikken Jugoslavia, hilser velkommen initiativet fra Troms SV.

Torstein Engelskjøn
Leder Troms Distrikt av
Norges Kommunistiske Parti

Print Email

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!