Per Lothar Lindtner

Per Lothar Lindtner var formann for Norges Kommunistiske Parti mellom 1993 og 2001, mellom 1993 og 1998 sammen med Terje Krogh og Kjell Underlid, mellom 1998 og 2000 sammen med Underlid og mellom 2000 og 2001 alene. 

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!