Første kvinne som leder i NKP - Runa Evensen

 

 

"Trist at det skulle gå 91 år før
NKP fikk første kvinnelige leder"

Runa Evensen,
født i Bergen, 29. mars 1974, bosatt i Kristiansand.

Runa har fem barn, ett barnebarn, en katt og to kaniner. Samboer med Jim Høgfeldt, jobber som stråleterapeut v/Senter for kreftbehandling og er plasstillitsvalgt for stråleterapeutene ved Sørlandet Sykehus. Nestleder i Vest-Agder lag av Nei til EU, og andelseier i Kommunisthytten.

Hun har vært leder av NKP siden desember 2014, og har tidligere hatt flere tillitsverv i partiet.

 

Du er den første kvinnelige leder i Norges Kommunistiske Parti, noen sinne. Hva synes du om det?

På den ene siden synes jeg det er litt trist å tenke på at det skulle gå 91 år, før Norges Kommunistiske Parti skulle få sin første kvinnelige leder.

På den andre siden, og hvis vi skal legge vekt på det, er det jo selvfølgelig gledelig. Kanskje det er begynnelsen på oppgjøret med et mannsdominert system, som har stivnet? Det er jo betenkelig at de i Sovjet-Unionen, der kvinner var tilkjent sine rettigheter formelt, ikke i løpet av 70 år hadde flere kvinner i topp-stillinger i det politiske systemet, enda de til og med hadde kvinnelige generaler allerede under krigen.

Men hvis vi holder oss til NKP, har vi alltid hatt dyktige menn i formannsjobben, eks. Emil Løvlien som satt på Stortinget, for å nevne en av mange. Jeg kan ikke huske at kvinnene selv har foreslått eller stilt noen motkandidat til dem. Der har også vært vedtak om at kvinner i NKP skal høyere opp på listen, også annenhver mann og kvinne på listene. Kvotering har vært diskutert i partiet, men det er den felles ideologien som er avgjørende enten kandidaten er mann eller kvinne.

En av oppgavene mine blir for øvrig å sette fart i kvinneutvalget. Vi har dyktige kvinner til å ta seg av dette arbeidet. Det er jo slik at den vet best hvor skoen trykker, som har den på. Og med den blå-brune regjeringen, klemmer det skikkelig, så her er nok av saker å ta fatt i, f. eks.: midlertidig ansettelser, deltidsarbeid, lik lønn for likt arbeid, fedrekvote, offentlige barnehageplasser til alle, den norske skolen, privatisering av offentlige tjenester, kjønnsnøytral verneplikt, seksuelle overgrep og vold, lengeværende asylbarn, kontantstøtte og solidaritet med verdens kvinner.

Jeg håper og tror at flere kvinner med dette vil foreslås inn i ledelsen til NKP etter neste landsmøtet, slik at vårt parti kan få likeverdig representasjon også i ledelsen nasjonalt.

 

Kan du si litt om deg selv?

Allerede før jeg hadde alderen til det startet jeg i Bergen lag av Unge Pionerer. Min mor var pionerleder, og som tre-åring var med på kjøtt og flesk. Som 16-åring ble jeg selv kurset i å være pionerleder. Jeg fikk delta på pionerleire i innlandet og i utlandet. Jeg var i Øst-Tyskland før murens fall. Oppveksten min var omfattet av Friheten, partimøter, arbeidersanger, NKP-basarer i Folkets Hus, 1. mai, og familien hadde ofte kamerater på besøk hjemme og på landet fra fjern og nær.

Siden meldte jeg meg inn i Bergen Kommunistiske Ungdomslag. Og der var vel ett av høydepunktene da vi i 1.mai toget kledte meg ut som en liten tykk kapitalist i kjole og hvitt, med flosshatt, og kasseapparat på magen, med melodien «Money» på kassettspilleren, og en lang stang med en tråd med gulrot i, som jeg strakk fram til arbeideren som gikk foran og slet i slitte klær. Dette synes jeg var ufattelig enkelt og illustrativt bilde på den urettferdigheten vi kjemper mot. Jeg tok artium ved Bergens Handelsgymnasium.

"Oppveksten min omfattet både Friheten,
partimøter, arbeidersanger, NKP-basarer
og 1. mai demonstrasjoner"

Så utdannet jeg meg til barnepleier, så til radiograf med videreutdanning i stråleterapi, og det er som stråleterapeut ved Senter for Kreftbehandling i Kristiansand jeg jobber i dag, ansatt ved Radiumhospitalet og Oslo Universitetssykehus. Under utdanningen fikk jeg fem barn, så da ble det ikke så mye politisk aktivitet på meg, bortsett fra at jeg alltid har stått på NKP sine valglister, og at jeg deltok i kampen mot EU før folkeavstemningen i 1994. Høsten 2014 ble jeg samboer med min kjæreste Jim Høgfeldt, fremmedarbeider av dansk opprinnelse og medlem av KPiD.

I Agder og Telemark distrikt av NKP har jeg fungert som sekretær. I tillegg er jeg andelseier i Kommunisthytta som ligger på en øy utenfor Kristiansand. Av 43 andelseiere er det kun meg som er medlem av NKP, og der er jeg også første vara til styret. Etter å ha deltatt på Nordisk Sommerleir i Danmark og Sverige, var jeg i samarbeid med Svend Haakon Jakobsen, SKP og KPiD, med på å arrangere Nordisk Sommerleir her i «mitt» distrikt på Lista i sommer. Arendalsuka er et av de viktigste årlige arrangementene for distriktet.

Ellers er jeg nestleder i Vest-Agder Nei til EU, og sitter dermed i Rådet sentralt. Jeg ser på det å få Norge ut av EØS avtalen som den viktigste oppgaven til en kommunist akkurat nå. Så de av dere som ikke er medlem i Nei til EU; meld dere inn, kamerater! EU, EØS og TTIP er et av de hurtigste tog mot kapitalens totale utbytting.

 

Hva fikk deg til å bli kommunist og innmeldt i NKP?

Det var først da Arthur Andreassen, medlem av sentralkomiteen og distriktsleder i Agder og Telemark distrikt av NKP ringte, og spurte om jeg kunne tenke meg å delta på et møte, at jeg meldte meg inn igjen i NKP for ca. 10 år siden.

Jeg har alltid vært politisk interessert. Jeg har studert samfunnskunnskap og sosialøkonomi, samt forsøkt og sette meg inn i andre politiske retninger, og jeg fant aldri noe som var mer riktig enn sosialismen/kommunismen. Jeg har vært forsanger i Kirken, og sunget i Ten-Sing. Dette var med på å avklare for meg at de tror og vi vet. Jeg visste at jeg var ateist og kommunist, og at det ikke er noe og gjøre med det.

"Kommunister i generasjoner"

Men det er ikke til å stikke under en stol at min familie har hatt en innvirkning på min politiske holdning. Det viktige var at det er mine egne valg. Min oldemor var på stiftelsesmøtet i NKP i 1923, og min mormor var blant annet en kort periode redaktør i Klassekampen i Trondheim, mens redaktør Jørgen Vogt var borte. Mormor representerte også NKP bystyret i Bergen, og hun var sentralstyremedlem i NKP. Mormor og morfar var 3 år på partiskole i Sovjetunionen. Mange spennende historier er jeg oppvokst med. Både mor -og far siden har vært kommunister i generasjoner.

 

Hva er dine tanker om NKPs situasjon i dag?

Selv om mange kamerater har fått mappene sine, etter ulovlig overvåkning, og kommunister nå får anerkjennelse for bragder gjort for over 70 år siden, så er NKP og kommunister generelt hemmet av historieforfalskning og fortielse. Der er fortsatt en lang vei og gå til full aksept for våre synspunkter og holdninger.

Ute i Europa er fascismen på fremmarsj, og kommunistpartiet i Ukraina er gjort ulovlig uten den store politiske debatt. Slik var det også under andre verdenskrig. Det er en farlig tid vi lever i, så vi må være på vakt kamerater.

Hva er NKPs betydning og misjon i arbeiderklassen? Er vi en avleggs politisk art?

Nei, NKP er ikke avleggs så lenge verden ser ut som den gjør. Det er nødvendig med et kommunistisk parti i Norge, så vel som i alle andre land i verden. Og her kommer betydning og misjon inn: NKP er et av verdens kommunistpartier som mener at det nettopp trenges et kommunistparti som må ta den ledende rollen i klassekampen. Dette handler ikke om å være et stort parti, men å være bevisst på utviklingen og hva som må gjøres. Svaret ligger i ideologien, men ikke å forglemme samfunnsanalysene som til enhver tid må foretas, slik at en fullt ut, eller så godt som mulig, forstår de samfunnskreftene som virker. NKP har derfor som før den viktige oppgaven å bevisstgjøre arbeiderklassen. Det er svært vanskelig i Norge med et skinnradikalt sosialdemokrati som bare vil forvalte eierkapitalen uten å gå for systemforandring. Resultatet har blitt en blå-brun regjering, utbytting og etterfølgende masseoppsigelser (i oljen osv) når profitten ser ut til å minske.

"Resultatet er en blå-brun regjering"

 

Hva er de nærmeste og viktigste oppgavene for NKP?

NKP sin viktigste oppgave er arbeidet med å få Norge ut av EØS, og forhindre at Norge kommer med i EU. Vi skal markere dette standpunktet vårt på Trondheimskonferansen nå i Januar, og vi skal skrive høringsuttalelse om postdirektivet. Jeg anbefaler distriktene og gjøre det samme. Arbeidet med en «ut av EØS» brosjyre er allerede i gang, og den skal trykkes opp og sendes distriktene før valget. Og skoler dere i TTIP kamerater. Denne avtalen er 100 ganger verre enn EØS-avtalen!

NKP er et parti for arbeiderklassen. Og den foreslåtte nye arbeidsmiljøloven kan vi ikke godta, og jeg ser på den som en tilpassing av arbeiderklassen til EU. Jeg oppfordrer alle kamerater og sympatisører om og delta i den nasjonale generalstreiken som LO arrangerer 28 januar. Ta med partiflagg og faner!

NKP er en fortropp også for de fattige. Arendal og Lillesand kommune her i Bibelbeltet var først ute med å forby tigging. Det mener jeg det er hykleri, når man samtidig vet hvor flinke kristenfolket er til å samle inn kollekt og drive pengeinnsamling i barneskolens omvendte julekalender til inntekt for Frelsesarmeen før jul. Fattigdom er politisk bestemt. Et systemskifte er nødvendig.

Der er også mange flere oppgaver enn dette. Jeg kunne skrevet om å bevare distriktsnorge og om vern av naturressursene, bærekraftig utvikling, om Norsk mat og GMO, og viktigheten av kampen mot NATO og NKP sitt fredsengasjement. Men det for jeg komme tilbake til.

 

Hva er det viktigste organisatoriske arbeidet framover?

På Sentralkomitemøtet nå i desember konstituerte vi oss på nytt, etterat tidligere leder Jørgen Hovde trakk seg med umiddelbar virkning, men vi er fremdeles de samme gode kameratene som ble valgt på landsmøtet til NKP for ett år siden. Heldigvis viste møtet at vi står samlet ideologisk, og at den demokratiske sentralismen fungerer. Men noe kan NKP bli bedre på.

Vi skal fremover mot kongressen i 2016 arbeide med å bedre kommunikasjonen med distriktene. Alle skal bli hørt. Politiske diskusjoner skal tas uten at kamerater blir personlige. Den demokratiske sentralismen og lovene skal følges. Sekretariatets arbeidsutvalg skal møtes hyppigere.

NKP ønsker seg selvfølgelig flere medlemmer, men nå bygger/styrker vi organisasjon først og fremst. Vi skal også holde kontakten med internasjonale kommunistpartier. Distriktene må også bli flinkere til og sende inn forslag til sekretariatets AU, om det som står deres hjerte nærmest. Og kommunikasjonen må gå begge veier. Kamerater skal fortsette det gode skoleringsarbeidet, aksjonene og skrive i pressen. Send også inn bilder og tekst til Friheten.

Arendalsuka blir også i år nasjonal valgkampåpning, og jeg inviterer med dette alle kamerater og sympatisører til å melde seg til standvakt i NKP teltet, før distriktene går i gang med egen valgkamp.

Frem mot kongressen skal AU i dialog med distriktene utarbeide NKP sitt nye oppdaterte prinsipprogram. Alle medlemmer kan komme med forslag til forbedringer/oppdateringer.

Jeg vil avslutte med å si at ledervervet ikke blir en enkel oppgave. NKP er et lite parti, og med nesten like mange «ledere» som vi er medlemmer. Alle medlemmer elsker politikk, og har tydelige gode meninger og sterke personlige kvaliteter og egenskaper. Vi må hjelpe hverandre frem, og slippe yngre kamerater til, så vi kan benytte oss av disse unike egenskapene til den enkelte, så alle kan gjøre det de er best til. Slik forblir NKP en fortropp. Kaderutvikling blir viktig fremover. Eldre kamerater må overlevere sin kunnskap og erfaringer til yngre generasjoner. Vi er alle gode kamerater i Norges viktigste parti!

Utskrift E-post

Lenkeadresser

NKP-nettsider

Friheten

Partiavisen til NKP - på nett og papir. Tar opp dagsaktuelle saker kritisk og utfra et kommunistisk perspektiv.

NKP i Midt-Norges kultur- og historieside


Falken Forlag v/ NKP
Falken Forlag har som hovedform ål å utgi politisk progressiv og samfunnsorientert litteratur, med spesiell vekt på marxismens klassikere.

Kontakt: anders@nkp.no 

www.falkenforlag.no


Andre norske sider

Norge for fred
http://norgeforfred.no/

Faglig vev
http://www.fagligvev.no/

For velferdsstaten
http://www.velferdsstaten.no/

Nei til EU
http://www.neitileu.no

Nei til Atomvåpen
http://www.neitilatomvapen.no/

Nei til nye NATO
http://www.neitilnyenato.no/

Cubaforeningen
http://www.cubaforeningen.no/

Indymedia i Norge
http://indymedia.no/

Le Monde Diplomatique (norsk utgave)
http://www.lmd.no/

Lundrapporten om politisk overvåking i Norge
http://www.stortinget.no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/1995-1996/Dok15-199596/

For jernbane
http://www.jernbane.no/

Norsk jernbaneklubb
http://www.njk.no/

 

International communist press-ICP

http://icp.sol.org.tr/

 

Iniative

http://www.initiative-cwpe.org

 


Kommunistpartier i andre land
Europa / Europe

Baskerland / Euskadi
Communist Party of Euskadi : http://www.nodo50.ix.apc.org/epk/home.htm

Belgia / Belgium
Parti Communiste de Belgique : http://www.cockpit.be/freeflight/pcb/
Kommunistische Partij-Vlaanderen : http://www.kp-online.be

Bøhmen og Mähren (Tsjekkia) / Bohemia and Moravia (Czech Republic)
Communist Party of Bohemia and Moravia : http://www.kscm.cz/

Danmark / Denmark
Kommunistisk Parti i Danmark : http://www.kommunisterne.dk/

Finland
Suomen Kommunistinen Puolue RP : http://www.skp.fi/
Kommunisten Työväenpuolue : http://www.kaapeli.fi/~ktp/

Frankrike / France
French Communist Party : http://www.pcf.fr/

Hellas / Greece
Communist Party of Greece : http://inter.kke.gr/

Irland / Ireland
Páirtí Cumannach na hÉireann - Communist Party of Ireland : http://www.communistpartyofireland.ie/
Workers' Party of Ireland : http://www.workers-party.org/

Israel
Communist Party of Israel : http://www.maki.org.il/

Italia / Italy
Partito della Rifondazione Comunista : http://www.rifondazione.it/

Jugoslavia / Yugoslavia
Nova Komunisticka Partija Jugoslavije : http://members.tripod.com/nkpj/

Kypros / Cyprus
The Progressive Party of the Working People (AKEL) : http://www.akel.org.cy/

Luxemburg / Luxembourg
La Gauche au Luxembourg : http://ourworld.compuserve.com/homepages/kpllux/Homepage.html

Moldovia / Moldovia
Communist Party of Moldovia : http://www.communist.md/

Nederland / The Netherlands
New Communist Party of the Netherlands : http://www.ncpn.nl/

Portugal
Partido Comunista Português : http://www.pcp.pt/

Russland / Russia
Communist Party of the Russian Federation (KPRF) : http://www.kprf.ru/

Spania / Spain
Communist Party of Spain : http://www.pce.es/
Partit Comunista del país Valencià : http://www.nodo50.org/pcpv/english.html
Partido Comunista de los Pueblos de España : http://www.pcpe.es/
Partit dels i les Comunistes de Catalunya : http://www.pcc.es/

Storbritannia / Great Britain
Communist Party of Britain : http://www.communist-party.org.uk/


Sveits / Switzerland
Swiss Workers' Party : http://pda.ch/

Sverige / Sweden
Sveriges Kommunistiska Parti : http://www.skp.se/

Tyrkia / Turkey
Türkiye Komünist Partisi : http://www.tkp.org.tr/

Tyskland / Germany
Deutsche Kommunistische Partei : http://www.dkp.de/
Partei des Demokratischen Sozialismus : http://www.pds-online.de/

Ukraina / Ukraine
Ukraine Communist Party : http://www.kpu.ua/

Østerrike / Austria
Kommunistische Partei Österreichs : http://www.kpoenet.at/Afrika / Africa

Algerie / Algerie
Party for democracy and socialism : http://www.ifrance.com/PADS/

Sudan / Sudan
Sudanese Communist Party : http://www.midan.net/

Sør-Afrika / South Africa
South African Communist Party : http://www.sacp.org.za/Amerika / America

Argentina / Argentina
Partido Comunista de la Argentina : http://www.pca.org.ar/
Refundación Comunista Argentina : http://ar.geocities.com/refundacion_comunista_argentina/contenido.htm

Brasil / Brazil
Partido Comunista Brasileira : http://www.pcb.org.br/
Partido Comunista do Brasil : http://www.vermelho.org.br/pcdob/

Canada / Canada
Communist Party of Canada : http://www.communist-party.ca/

Chile / Chile
Communist Party of Chile : http://www.pcch.00politics.com/

Colombia / Colombia
FARC : http://www.farcep.org/

Cuba / Cuba
Partido Comunista de Cuba : http://www.cuba.cu/politica/webpcc/

Dominikanske Republikk / The Dominican Republic
Communist Party of the Dominican Republic :
http://www.civila.com/en-marcha/PCML.htm

Mexico / Mexico
Partido Popular Socialista (Amezcua Dromundo) : http://www.ppsdemexico.org/
Partido de los Comunistas Mexicanos :
http://www.comunistas-mexicanos.org/

Puerto Rico / Puerto Rico
Bandera Roja : http://www.bandera.org/

Peru / Peru
Partido Comunista del Peru : http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/9785/engl.htm

Urugay / Uruguay
Partido Communista de Urugay : http://www.webpcu.org/

USA / USA
Communist Party of U.S.A. : http://www.cpusa.org/Asia / Asia

Filipinene / The Phillipines
Communist Party of the Phillipines : http://www.geocities.com/~cpp-ndf/cpp.htm

India / India
Communist Party of India : http://wwwdel.vsnl.net.in/cpim/

Indonesia / Indonesia
Communist Parti of Indonesia : http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/9480/

Irak / Iraq
Iraqi Communist Party : http://www.iraqicp.com

Iran / Iran
Tudeh Party of Iran : http://www.tudehpartyiran.org

Japan / Japan
Japanese Communist Party : http://www.jcp.or.jp/english/

Kina / China
Communist Party of China : http://www.china.org.cn/english/features/44506.htm

Libanon / Lebanon
Lebanese Communist Party : http://www.geocities.com/comlb/

Vietnam / Vietnam
Communist Party of Vietnam : http://www.cpv.org.vn/index_en.htmlOseania / Oceania

Australia / Australia
Communist Party of Australia : http://www.cpa.org.au/


Internasjonale aviser og tidsskrifter / Newspapers and magazines


Avante (Portugal)
http://www.pcp.pt/avante/avante.html

African Communist (Sør-Afrika / South Africa)
http://www.sacp.org.za/ac/

AL-Itahad (Israel)
http://www.maki.org.il/Al-Itahad/al-itahad.html

El Siglo (Chile)
http://www.elsiglo.cl/

Guardian (Australia)
http://www.cpa.org.au/guardian/guardian.html

Granma International (Cuba)
http://www.granma.cu/index.html

Kassioun (Syria)
http://www.kassioun.org/

Morning Star (England / Britain)
http://www.morningstaronline.co.uk/

L'Humanite (Frankrike / France)
http://www.humanite.presse.fr/

Left News (Varia, Tsjekkia / Varia, Czech Rep.)
http://www.kscm.cz/

Liberazione (Italia / Italy)
http://www.rifondazione.it/

O' Militante (Portugal)
http://www.pcp.pt/publica/militant/

People's Daily Online (Kina / China)
http://english.peopledaily.com.cn/

People's Voice (Canada)
http://www.peoplesvoice.ca/

People's Weekly World (USA)
http://www.pww.org/

PORTUGAL ea CE (Portugal)
http://www.pcp.pt/publica/ce/

Regards (Frankrike / France)
http://www.regards.fr/

Rizospastis (Hellas / Greece)
http://www.rizospastis.gr/

Sosialist Voice (Irland / Éire)
http://www.communistpartyofireland.ie/sv/index.html

The Australian Marxist Review (Australia)
http://www.cpa.org.au/amr/amr.html

Unsere Zeit (Tyskland / Germany)
http://www.unsere-zeit.de/

Umsebenzi (Sør Afrika / South Africa)
http://www.sacp.org.za/umsebenzi/

Workers World (USA)
http://www.workers.org/

Internasjonale organisasjoner / International organizations

FIAN - FoodFirst Information and Action Network
http://www.fian.org/

MST - Moviemento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra / Landless Workers Movement
http://www.mstbrazil.org/

Solidnet - Solidarity Network
http://www.solidnet.org/

Via Campesina - International Peasant Movement
http://viacampesina.org/en/

WFTU - World Federation of Trade Unions (European regional bureau)
http://www.eurof-wftu.gr

WFDY - World Federation of Democratic Youth
http://www.wfdy.org/

Utskrift E-post

Manifest

1. Målet for Norges Kommunistiske Partis virksomhet er et rettferdig, bærekraftig framtidssamfunn - kommunismen. I dette samfunnet skal menneskene selv skape seg en verden fri fra materiell nød, fri fra enhver økonomisk utbytting og fri fra all diskriminering på grunn av kjønn, tro eller etnisk tilhørighet. I dette samfunnet skal det ikke finnes politisk eller kulturell undertrykking. Kommunismen vil være en samfunnsform preget av sosial likhet og fri individuell utfoldelse, en samfunnsform der menneskene i fellesskap er herre over sine egne arbeids -og livsvilkår. 


Vi vil:

 • Et nytt forhold menneske-natur ; en varig og bærekraftig utvikling i global målestokk.
 • Et nytt forhold menneske-menneske ; frihet fra enhver utbytting og rettferdig fordeling av jordens verdier.
 • Et nytt forhold menneske-stat ; en ny type selvforvaltning som innebærer at staten som maktapparat gradvis forsvinner eller "dør bort", iflg. Karl Marx.

 • 2. Norges Kommunistiske Parti kjemper for å overvinne kapitalismen. Dette samfunnssystemet underkaster alt og alle under profitthensynet, til og med mennesket selv. Fordi det er profittbegjæret som bestemmer hovedlinjene i dette systemet, fremmer det samtidig konkurransejag, urettferdig fordeling og rovdrift på ressurser og arbeidskraft. Mennesket er ikke ondt av natur, men frykten for å tape i konkurransen fremmer ondskapen i mennesket.

  Det kapitalistiske verdensmarkedet fører til at flertallet av jordens befolkning lever i en form for økonomisk terror, preget av nød og underutvikling. Et mindretall lever derimot etter bruk -og kast-prinsippet. Forurensingen har nådd faregrensen for jorden som økosystem.

  I kampen for det politiske herredømmet har det kapitalistiske verdenssystemet utviklet atomvåpenarsenaler nok til å gjøre kloden ubeboelig, dersom de brukes.


  3. Grunnlaget for vår virksomhet er sosialismens klassikere; Marx, Engels og Lenin. Deres analyser av historien, økonomien og klassekampen kaller vi den vitenskapelige sosialismen. Gjennom historien er dette teoretiske grunnlaget tilført et vell av erfaringer og nye elementer fra frihetskjempere over hele verden.

  Vi søker å videreutvikle dette idégrunnlaget ved å tilegne oss progressive tanker og synspunkter fra andre tankeretninger. Dessuten bygger vi på samfunns- og naturvitenskapens framsteg, særlig innen økologi, internasjonal konfliktløsning og menneskeretter. NKP støtter FNs menneskerettserklæring og understreker betydningen av de sosiale og økonomiske rettighetene.

  I dag prøver vi særlig å fjerne stivnete synspunkter og dogmer som ikke har holdt historiens prøve, uten samtidig å gjøre teorien tannløs og ufarlig.

  Det sosialistiske verdenssystemet brøt sammen rundt 1990. Dette midlertidige historiske nederlaget for sosialismen hadde både indre og ytre årsaker. Likevel lever sosialismen som idé og mål videre. Kommunistene er innstilt på åpent å erkjenne feilgrep som skjedde i sosialismens og kommunismens navn i realsosialismens periode.

  De viktigste konklusjonene i denne selvkritiske erkjennelses- prosessen er:

 • Realsosialismens fall skyldes ikke teorien og de sosialistiske prinsippene, men avvik fra disse.
  Hovedsvakhetene var knyttet til mangel på demokrati, humanisme og økologi. I tillegg kommer ineffektivitet og manglende evne til nytenkning og omstilling i samfunnslivet.
 • Marxismen-leninismen må videreutvikles, økologisk, demokratisk og humanistisk.
 • NKP kjemper for en grunnleggende samfunnsomveltning. Den innebærer at folkeflertallet gjennomfører en rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Menneskene - ikke pengene - må styre utviklingen.


  4. Norges Kommunistiske Parti ønsker først og fremst å målbære interessene til lønnsarbeiderne.

  Lønnsarbeidere er alle som lever av å selge sin fysiske eller åndelige arbeidskraft. De har liten innflytelse og ingen virkelig medbestemmelse over produksjonen og dens formål og vilkår eller over fordelingen og forvaltningen av de store samfunnsverdiene. Følgelig er vår hovedmotstander i alle spørsmål den norske og internasjonale storkapitalen og dens politiske talerør.

  Selv om vi er mest opptatt av lønnsarbeidenes felles sak, forsvarer vi samtidig interessene til bønder, fiskere og de mindre næringsdrivende. Vi støtter dem i deres rettferdige kamp mot nasjonal og internasjonal monopolkapital. EU-kampen lærte oss å smi denne formen for enhet mellom alle arbeidende lag av folket.

  NKP tilstreber alltid felles aksjon for felles krav. Vi vil fremme samarbeid og allianser mellom alle politiske retninger som står i motsetning til de store maktsentrene i samfunnet. NKP søker å arbeide på alle feltene av klassekampen, men ser på den utenomparlamentariske kampen som viktigst. Ved valgene tilstreber vi samarbeid med andre sosialistiske og radikale krefter. Slikt samarbeid må være preget av likeverd og gjensidig respekt.


  5. Overgangsperioden fra kapitalismen til kommunismen vil etter vårt syn være en sosialisme som utvikler nye og enestående kjennetegn for et virkelig menneskelig samfunn.

  Sosialismen er et samfunn i stadig overgang mot det kommunistiske framtidssamfunnet, og i en stadig kamp mot gamle ordninger som har overlevd seg selv.

  Samtidig sier vi klart fra at en sosialistisk samfunnsutvikling må bekreftes gjennom frie og demokratiske valg og avstemninger, der alle partier og syn slipper til på like fot. Veien mot kommunismen kan bare forsvares med demokratiske midler, legitimert av folkeflertallet.

  Norges Kommunistiske Parti er åpent for medlemmer fra alle samfunnslag som er i opposisjon til kapitalismen. Fordi vi vil forandre samfunnet grunnleggende, må medlemmene dessuten ha et forpliktende forhold til demokratiske flertallsvedtak og beslutninger i organisasjonen.

  Utskrift E-post

  Arbeidsprogram

  Innledning

  Gjennom aviser og fjernsyn blir vi hver dag minnet om all verdens elendighet. For mange fremtrer virkeligheten som kaotisk, uforståelig og skremmende. Med et slikt utgangs- punkt kan det lett oppleves som håpløst og umulig å gjøre noe for å skape en bedre verden. Men egentlig kan problemene i dagens verden inndeles i noen få hovedgrupper. Vi vil hevde at menneskeheten står overfor tre hovedproblemer:

  1. Sosial urettferdighet. Millioner av mennesker dør av fattigdom (mangelfull ernæring, dårlig drikkevann, elendige sanitære forhold, manglende helsetilbud etc.) - mens andre fråtser. Også i Norge er gapet mellom de velstående og de fattige enormt - og økende.

  2. Miljø-ødeleggelser. Ressurser som ikke kan fornyes, blir brukt i et urovekkende tempo. Luft og vann blir forurenset, jord blir lagt øde. Vi er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

  3. Krig og militærvesen. Det raser kriger hele tiden i verden. I krigens fotspor følger ufattelige lidelser. Våpenindustrien tjener på dette. Gigantiske transnasjonale selskaper lever av å produsere våpen. Hvis militærutgiftene hadde blitt brukt til å løse problemene under punkt 1 og 2, ville vi kunnet oppnå store resultater fort.

  Norges Kommunistiske Parti mener at disse problemene bare kan løses hvis årsakene til dem bekjempes. Vi er radikale, vi vil gå til "roten". Det er dette som først og fremst skiller oss fra andre partier. Den grunnleggende årsaken til sosial urettferdighet, miljø-ødeleggelser og krig/ militarisme finner vi i det rådende samfunnsystemet: kapitalismen, som har grådigheten, dvs. profittmaksimeringen som sin hoveddrivkraft.

  Vi gjør dikteren Nordahl Griegs ord til våre egne: "Edelt er mennesket - jorden er rik. Finnes her nød og sult, skyldes det svik!" Vårt alternativ er et sosialistisk samfunn der folket, ikke kapitalkreftene styrer.

  Politikk dreier seg om makt, og hvem som skal bestemme. Norges Kommunistiske Parti vil gjennom oppslutning fra flertallet i befolkningen, i samarbeid med det arbeidende folks organisasjoner, ta makten fra de få som eier og kontrollerer de verdiene som skapes.

  Makten må flyttes fra storkapitalen til folkevalgte organ. Den må flyttes fra dem som eier verdiene, til dem som skaper dem. Makten må demokratiseres.

  I dag er det ikke slik at våre folkevalgte alene bestemmer utviklingen. Mange av de viktigste beslutningene forgår i lukkete rom uten innsyn: i Esso, IBM, Kværner, RGI-gruppen og andre private virksomheters styrerom. Her tas langt mer vidtrekkende beslutninger enn på Stortinget.

  Årsaken til krig finner vi i ønsket om økonomisk, politisk og kulturelt herredømme over andre stater, folkegrupper eller samfunnsklasser, og/eller økonomisk krigføring. Den viktigste drivkraften bak dette er i vår tid den kapitalistiske økonomien, der de flernasjonale selskapene - med støtte fra sine regjeringer - stadig søker kontroll over naturressurser og markeder for å øke sin profitt.

  Sammenbruddet i Sovjetunionen og Øst-Europa har forsterket krigsfaren i vår tid. Kapitalismen kan i større grad enn før ta seg til rette. Dette rammer i særlig grad u-landene, men også lønnstakerne i vår del av verden. Uten alternativ blir kapitalismen den eneste muligheten for mange. For mange mennesker i både vår del av verden og i u-landene fører det til en fremtid uten håp. Fremveksten av religøs fundamentalisme, apati, økning av selmord etc. kan forståes i en slik sammenheng.

  Sammenbruddet i Sovjetunionen og Øst-Europa skjerper også kampen mellom de tre sentra i den kapitalistiske verdens- økonomien: USA, EU og Japan. Bare i det 20.århundret har kapitalismen drevet menneskeheten ut i to verdenskriger. Disse krigene har krevd nesten 100 millioner menneskeliv og medført enorme lidelser og materielle ødeleggelser. De grunnleggende årsakene til disse imperialistiske krigene har vært og er kapitalens grenseløse profitthunger. Tilbakeslaget for sosialismen, særlig i Øst-Europa, har foran tusenårskiftet økt føren før en mer aggressiv og militaristisk kapitalisme (les mer om dette i Prinsipp-programmet). Kaldkrigsklima, arbeidsledighet og økende klasseforskjeller fremmer fremmedhat. Fremmede mennesker og kulturer blir fort nedvurdert under slike forhold. Dette gir grobunn for rasisme og fremmedfrykt som er gift for samfunnet.

  Menneskene må gies livsvilkår som gjør dem i stand til å klare seg selv. Menneskene må ha et arbeid å leve av. Først da kan de delta på like vilkår i samfunnet. Virkelig demokrati forutsetter at retten til arbeid respekteres som grunnleggende menneskerett. Under kapitalismen er det "lønnsomt" med arbeidsledighet fordi prisen på arbeidskraft da går ned.

  En særlig utvekst under kapitalismen i dag er finans- kapitalens oppblomstring, uttrykt gjennom spekulanter og børs. Dette kan gjerne kalles det internasjonale kasino- spillet om penger, ressurser og arbeidsplasser. Her omsettes enorme summer uten at noen verdier skapes. Arbeidsplasser og nasjonale økonomier er brikker i dette spillet. Gevinsten håves inn av spekulantene, mens de som skaper verdiene, betaler prisen. Resultatet er bl.a. det Nordahl Greig uttrykte omtrent slik: Griskheten opphøyes til den høyeste dyd. En annen farlig sanfunns- sykdom som sprer seg i vår del av verden, er kameraderiet, privilegieordninger og korrupsjon. Dette er udemokratiske utvekster. Særlig gode betingelser har disse i den private sektor som ikke er underlagt demokratisk kontroll. Men også i den offentlige sektoren ser vi nå disse fenomenene. Dette er en følge av kapitalismens altomfattende utvikling.

  Åpenhet, innsynsrett og retten til kritikk er nødvendig næring til demokratiet. Gjennom disse virkemidlene kan den økende korrupsjonskulturen bekjempes.

  I dag er dette særlig viktig bl.a. med tanke på miljø og klima her på jorden. En effektiv miljøpolitikk som tar langsiktige og helhetlige hensyn, kan ikke forventes av de store monopolene. I miljøarbeid kreves lengre perspektiv enn mange private foretags levetid. Driv- kraften til momopolene er kampen for å overleve, snever profitt, aksjonærenes utbytte og egen vekst. At bedriftøkonomisk tenkning styrer den politiske utviklingen, innebærer en konstant trussel så vel mot miljøet som mot vårt spredde bosettningsmønster.

  Konkurransekravet og markedskreftenes frie spill er egentlig ufornuften satt i system. F.eks. fører Norges topografiske og klimatiske forhold til at det blir mer kostnadskrevende å produsere i landbruk og industri. U-landenes generelle tilbakeliggenhet gjør det umulig å gjøre dem konkurransedyktige. Det internasjonale kapitalistiske systemet dømmer dem til å være evige tapere.

  Frisleppet av markedskreftene umuliggjør langsiktige miljøtiltak. Det blokkerer u-landenes utviklingsbehov og fører til forsterket sentralisering i vår del av verden. Dessuten skjerper det motsetningene landene imellom med økende krigsfare som resultat. Vårt alternativ er et sosialistisk samfunn. Felleskapet skal eie de viktigste produksjonsinnretningene, finans- og forsikrings- institusjonene. Disse må drives under folkevalgt demokratisk kontroll og hele tiden med hensyn til arbeid og utdanning og en lønn å leve av. Utvekslingen av varer og tjenester mellom landene må ha en felles utvikling som mål. I dag er drivkraften utplyndring og utbytting som fører til kriger og de store folkevandringer i vår tid. All samfunns- virksomhet må styres med tanke på miljøet og felles fremtid, ikke på maksimal profitt. Vi vil skape menneskenes samfunn, ikke griskhetens.

  Vis programmet


  Fredspolitikk

  For å skape fred må de som har økonomiske interesser av kriger, bekjempes. Fredspolitikk er derfor en kamp imperialismen og rustningsindustrien og en for at konflikter mellom stater og folkegrupper skal løses gjennom forhandlinger basert på gjensidig anerkjennelse av hverandres legitime interesser.

  Kampen om ressurser og markeder fører til rivalisering mellom grupper av stater og monopolistiske selskaper, som igjen fører til handelsblokker som EU. Formålet med disse er ikke bare å sikre kontroll over et indre marked, men også å stå sterkere i kaonkurransen om markeder og naturressursene i u-landene. Derfor er kampen mot EU også en viktig del av en aktiv fredspolitikk.  Vi krever derfor at den norske utenriks- og sikkerhets- politikken setter disse sakene på dagsorden:

  • Varig stans av all atomprøvesprengning, ødeleggelse av alle kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen og nedbygging av øvrige våpensystemer.
  • Det må skapes en sterk internasjonal opinion mot de flernasjonale selskapenes utbytting av fattige land og folkegrupper.
  • Det må skapes en ny økonomisk verdensordning basert på likeverdighet mellom stater og folkegrupper og en økologisk forsvarlig utnytting av naturressursene.
  • Kamp mot all rasisme og diskriminering av folkegrupper.
  • Oppløsning av alle militærallianser. Norge må ut av NATO og samarbeidet med Vestunionen må opphøre.
  • Norsk integrasjon i EU-systemet må stanses, spesielt grensekontroll og politisamarbeid under Shengenavtalen.
  • FN må styrkes som forum for fredsarbeid. Utviklingen av FN som en brikke i USAs globale strategi må stoppes.
  • Norsk våpenproduksjon stanses. Ressursene overføres til naturprodusjon i katastrofeområder og reelt fredsarbeid i konfliktområder.

  Vis programmet


  Helse og sosialpolitikk


  Det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid må få en mye større plass, innen helsevesnet og i den samfunnsmessige virksomheten forøvring.

  • Skolehelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten må bevares og bygges videre ut.
  • Vi må få en trafikkplanlegging som setter menneskelivet i sentrum.
  • Vi må kreve en mer aktiv politkk, både nasjonalt og internasjonalt, for å bekjempe forurensing av naturmiljøet.


  Helsetjenesten må fortsatt være det offentliges ansvar. Det betyr at finansieringen skal skje over de offentlige budsjettene, og at det offentlige skal stå for driften av alle viktige tjenester.

  Tendensen til økt privatisering i helsevesnet må bekjempes fordi dette fører til fordyring av tjenestene, økte egenandeler og skjev geografisk fordeling av tilbudene. Dette vil først og fremst ramme de økonomisk svakeste gruppene og de som bor i distriktene.

  Prioritering og organisering av tjenester innen helsevesenet må bygge på systematisk kartlegging av folkets behov.

  Helsevesnet må ikke styres av profittinteressene til legemiddelindustrien eller til ulike "trender" innenfor det medisinsk-faglige miljøet.

  Det må utdannes flere leger og annet helsepersonell. Staten må styre fordelingen av stillinger utover landet. Særlig gjelder dette ansettelse av spesialister ved sykehusene. Et element i en slik politikk er driftsavtaler for privatpraktiserende spesialister.

  Utgifter til lege, medisin, nødvendige hjelpemidler, syketransport og annen behandling skal være gratis. Egenandeler i helsevesenet må fjernes. Det skal ikke betales skatt på sykdom.

  NKP støtter en aktiv edruskapspolitikk med vekt på:

  • Opplysningsvirksomhet og holdningsskapenede arbeid.
  • Det må iverksettes andre effektive tiltak som er i tråd med alkoholforksningens resultater.
  • Vi må også skape et samfunn med sosiale vilkår som i minst mulig grad skaper behov for virkelighetsflukt i form av rus.

  Vis programmet


  Utdanning

  Det er statens oppgave å sikre befolkningen kunnskaper og vidreutvikling gjennom læring i barnehage, skole, bedrifter og arbeidsliv for øvrig. Barnehagene, skolene, og foreldrene har i felleskap ansvaret fot oppdragelse, læring og sosial og kulturell utvikling hos de unge.

  I dag foregår en privatisering av barnehager, skoler og høyere utdanningsinstiusjoner. Denne privatiseringen undergraver likeverdige skoletilbud over hele landet og den frie og uavhengige forskningen. NKP mener derfor at all opplæring og forskning i utdanningsinstitusjonene skal styres gjennom rammeplaner og finansieres gjennom det offentlige. Samtidig må det gies gode muligheter for profilering og forsøksvirksomhet basert på forskning og utviklingsarbeid innenfor den offentlige utdanningen.

  I den videregående skolen må det i større grad legges inn perioder der elevene er ute i arbeidslivet. De yrkesfaglige linjene må få muligheter til å utvikle særskilte program for elever som ikke klarer å fylle de teoretiske planene for fagutdanning.

  NKP går inn for å avvike statskirkeordningen. Denne ordningen diskriminerer andre livssyn. Kristendomsfaget i skolen må erstattes med et livssynsfag som baserer seg på generell filosofi og humanistisk etikk.

  Det må til en hver tid utdannes nok personale til å dekke behovene for nettverk for de elevene som av ulike grunner har vanskelig for å følge et vanlig skolemønster og krav. Finansieringen av høyere utdanning gjennom studielånsordningen gjør at mange flinke og talentfulle ungdommer velger kortere utdanningsvei enn de egentlig skulle. Ordningen fører også til en skeiv sosial rekruttering til høyere studier.

  For å sikre at alle har like muligheter til høyere utdanning, må det innføres en ordning med lønn for studenter. Normalt studieforløp må gi full uttelling. Spesielle presentasjoner innen forskning og utviklings- arbeid må honoreres særakilt. Alle profesjons- utdanninger skal være helhetlige og yrkesrettede.

  • Grunnskolen må fremme kunnskap om ulike livssyn, ideologier og kulturformer, herunder arbeider- bevegelsens kultur. Skolen må fremme allmenn kunnskap om vår historie, herunder arbeiderbevegelsens historie, nasjonalt og internasjonalt. I alle kommuner må det etableres offentlige kulturskoler som er gratis for alle barn. Stipendandelen og læringelønna må heves vesentlig. Valgmuligheten for fullverdig fagutdanning i videregående opplæring må utvides. Studiemulighetene ved universiteter og høgskoler må utvides. Stat og kommune må lagge forholdene bedre til rette for at ungdom kan skape en meningsfull fritid.
  • Utvekslingsprogrammene, særlig mellom Norge og u-land, må styrkes.

  Vis programmet


  Kulturpolitikk

  Kulturlivet i sin bredeste form spiller en viktig rolle i forming av menneskts forhold til seg selv og omgivelsene. Demokratisk kontroll over kulturinstitusjonene er en viktig forutsetning for å kunne forhindre forflatning av folkeopplysningen og for å kunne forankre virksomheten til lokal og nasjonal kulturarv.

  Kulturvirksomheten må brukes til å bygge bro over generasjoner og ulike kulturer som lever i lag. Det er derfor nødvendig at det offentlige tar et større ansvar for å legge til rette for et allment og folkelig kulturliv i kommunene.

  En stadig viktigere del av kulturlivet er idretten. I dag eksisterer det er kalrt skille mellom eliteidretten som kapitalen i økende grad kontrollerer og styrer, og den øvrige idretten. NKP ønsker å svekke kapitalens grep om idretten. Vi ønsker å styrke den brede masseidretten og bedriftsidretten.

  NKP går inn for:

  • tiltak som sikrer muligheten til å delta i et rikt og allsidig kulturliv uansett etnisk og geografisk tilhørlighet. å styrke landsomfattende kulturtiltak som Rikskonsertene, Riksteateret, Riksgalleriet, Statens Filmsenter o.a. å styrke de frivillige organisasjonenes eksistensgrunnlag.
  • å styrke kulturfagene i vidregående opplæring.

  NKP går også inn for en egen kulturlov som sikrer:

  • kommunale/regionale kulturbygg. kommunale/regionale utøvende stillinger innen teater, musikk, idrett og billedkunst.
  • en videreutvikling og styrkning av de kommunale bibliotekene og museene.

  Vis programmet


  Minoritets- og innvandringspolitkk


  Samene

  Samene er urbefolkningen i Norge og derfor i en særstilling som etnisk minoritet. Norge må i spørsmålet om retten til land og vann følge opp sin ratifikasjon av ILO (Den internasjonale arbeids- organisasjonen) sin konvensjon nr. 169.

  Den samiske befolkningen må sikres reelle språklige og kulturelle rettigheter som formelt er slått fast i Grunnlovens § 110A og Sameloven.

  Sametinget må få vetorett mot større inngrep i det samiske kjerneområdet. (kfr. ILO-konvesjon). Reindrifts- forvaltningen må i likhet med SUR (samisk utdanningsråd) og SUF (samisk utviklingsfond) legges under Sametinget, som gis beslutningsmyndighet.

  Kvænene

  De som ønsker det, må få opplæring i finsk i grunnskolen slik at den kvænske kulturarven kan vidreføres i kvænske boområder. Vi støtter opprettelsen av et kvænsk utdanningsråd.

  Asylsøkere og innvandrere

  Som et av verdens rikeste land kan Norge ta imot langt flere flykninger. Norsk asyl- og innvandringspolitikk må derfor liberaliseres i retning FNs krav til oss. Retten til språk- og kulturopplæring må lovfestes for innvandrere og sikres alle gjennom større ressurser til skoleverket. Skoleverket må legge langt større vekt på å formidle kunnskaper om andre kulturer og folkeslag. Det må settes i verk tiltak for å fjerne den diskriminering mange innvandrere utsettes for på bolig- og arbeidsmarkedet. Lovverket må forsterkes og brukes i langt større grad for å slå ned på alle former for rasisme.

  Vis programmet


  Barne- og ungdomspolitikk

  Alle barn har rett til trygge og gode oppvekstvilkår. Det er derfor viktig at barnefamilier gis muligheter til å ivareta denne oppgaven, og at de får nødvendig støtte til dette. Dette omfatter bl.a. barnehagetilbud, trafikksikringstiltak, hjelp i krisesituasjoner og gode helsetjenster for barn.  Samfunnet skal legge til rett for at ungdommen kan få et meningsfylt liv. Det viktigste er å gi all ungdom en yrkesutdanning og sikkerhet for et arbeid som er meningsfylt og gir nødvendig økonomisk trygghet. Dernest må det bli mulig for alle å skaffe seg en rimelig bolig.

  Samfunnet må aktivt bekjmpe alle former for rusmisbruk og rekruttering til slike miljøer blandt barn og ungdom. Vi går inn for en barne- og ungdomspolitikk som bygger på følgende strategier:

  • Barn og barnefamilier skal ha rett til hjelp fra det offentlige i krisesituasjoner. Fortsatt kamp mot illegal omsetning og bruk av narkotika. Streng grensekontroll. Støtte initiativ til rusfrie kulturaktiviteter for ungdom.
  • Gi all ungdom under utdanning rett til sommerjobb.

  Vis programmet


  Kvinnepolitikk/Likestilling

  Kvinnekampen og arbeiderbevegelsens kamp har forbedret kvinnenes stilling i Norge. Dette har både historiske og samfunnsmessige årsaker. Historisk har kvinnenes stilling alltid vært sterk i Norge sammenligent med andre land.

  Reell likestilling innebærer retten og plikten til å delta i samfunnet på alle felt og nivåer. For at det skal kunne oppnåes, må forholdene legges til rette for det.

  Forutsetningen for reel likestilling er økonomisk og juridisk likestilling. Det er helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Likestilling dreier seg også om kvinneundertrykkende holdninger og ideologi. Slike holdninger har kirken særlig tidligere vært eksponent for. I dag er massemedia viktige talerør for storkapitalen som trenger kvinnene som fleksibel arbeidskraftreserve, dvs. en arbeidskraft som kan trekkes ut og inn av arbeidslivet ettersom konjunkturene svinger.

  NKP er imot de reklameskapte skjønnhetsidealene og pornoindustriens profittbaserte, kvinnefiendtlige virksomhet. Viktige likestillingskrav for NKP er:

  • Full barnehagedekning og gratis barnehage for alle. Omsorgspermisjon med full lønn etter fødsel i 2 år. Rett til lønnet arbeid for alle.
  • Kortere opptjeningstid og lavere inntektsterskel for full pensjon.

  Vis programmet


  Landbruket

  Landbrukets hovedoppgaver er:

  1. Å produsere mat av høy helsemessig kvalitet for befolkningen.
  2. Å utnytte de naturgitte ressursene landet disponerer uten å ødelegge naturmiljøet.
  3. Å sikre distriktenes befolkningsgrunnlag.


  Det isolerte lønnsomhetskravet må vike for disse overordnete kravene.

  Vårt eget landbruk er sentralt i matforsyningen, sysselsetningen og bevaringen av kulturlandskapet. Vi har klare fortrinn for produksjon av god og sunn mat på eget dyrkningsland og med egne husdyrsbesetninger.

  Landbruket har trekk som ikke er bærekraftige. Overmekanisering og kapitalisering har ført til at landbruksøkonomien i dag ikke er sunn. Landbrukskapitalen er drivkraften bak sentraliseringen. Den fører til unødig lange transportavstander og fjerner arbeidsplasser i distriktene.  NKP mener at overføringer til landbruket ennå er nødvendige for å sikre levekårene på landsbygda, opprettholde bosettingen og bevare produksjonsgrunnlaget for fremtiden. Støtten må sterkere rettes mot jordbruk i fjell- og kystområder.

  NKP vil motarbeide kapitalisering og presstendenser i norsk landbruk, fremme landbrukssamvirket og stimulere kombinasjonsbruk der også gårdsskogen drives på en miljøvennlig måte.

  Lønnsomheten til norsk landbruk bygger i stor grad på kraftfôr, med importert korn fra utlandet som burde ha vært brukt som menneskeføde. Dette er et usunt og lite bærekraftig trekk ved norsk landbruksøkonomi.

  Opphoping av tungmetaller og andre kjenikalirester på grunn av intens og langvarig kunstgjødsling er et annet problem i landbruket.

  NKP krever norsk veto mot EØS-direktiver som tvinger på oss dårligere matkvalitet, større kjemisk belastnig og fremtidig helserisiko. Norge må avvise genmodifiserte produkter, fordi manipulerte arveanlegg kan spre seg til andre organismer og forårsake nye former for resistens. Myndighetene må holde på det nasjonale veterinære regelverk for import av levende dyr og matvarer.

  Vis programmet


  Reindrift

  Reindriftsnæringen har de siste tiår vært i krise på grunn av uegnete virkemidler fra landbruksmyndighetenes side, i en svært sårbar næring der naturen selv setter klare grenser for driften.

  NKPs første krav er at Sametinget må få hånd om de videre retningslinjer for reindriften. Videre påpeker vi:

  • Det må være et bestemt tak, f.eks. 400 dyr pr. driftsenhet. Gifte og samboende kvinner må også få rett til å ha egen, selvstendig driftsenhet. Den miljøslitende motorbruken i reindriften må begrenses. Reingjerdene fører til terrengslitasje og må nedbygges. Statstilskott til bygging av gjerder må overføres til gjeting, noe som også fører til kompetanse i reindrift.
  • Ødeleggelsene på grunn av kjøring i utmark må repareres, og terrengtrafikken må opphøre.

  Vis programmet


  Fiskeri og havbruk

  NKPs fiskeripolitikk bygger på tre hjørnesteiner:

  1. Vern om ressursene i økologisk forstand.
  2. Vern om hovedtrekkene i bosettingsstrukturen, motvirking av sentralisering.
  3. Folkets rett til ressursene.  Av dette følger at

  • NKP vil ha en sterkere samfunnsmessig styring av fiskerinæringa. Konsesjoner skal bare gies aktive fiskere eller (ikke børsnoterte) lokale eller regionale rederier. NKP er imot omsettelige fiskekvoter. Ressursene må ikke bli en handelsvare på børsen, som muliggjør oppkjøp fra utenlandsk kapital. Vi er imot at fabrikkskip med ombordproduksjon skal rive grunnlaget vekk for kystbefolkningen og eksportere viktige arbeidsplasser og verdiskapning til utlandet. NKP ønsker en sterk nedbygging av trål- og ringnot- flåten og en sterkere satsing på en differensiert kystflåte. Midlene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) må primært benyttes til en utbygging av denne kystflåten, og ikke til subsidiering av den multinasjonale stokapitalen, gjennom f.eks. RGI-gruppen. For å sikre kystfolkets kontroll over verdiene i fiskerinæringa anbefaler NKP at det dannes samvirke- selskap (kooperativer) i fiskeindustrien og i omsetnings- leddet. NKP vil styrke råfiskloven som en garanti for fiskernes inntekter i forhold til oppkjøperne. Oppdrettsnæringen må styrkes, og konsesjonene forbeholdes lokalbefolkningen. Det må forhindres at næringa blir ny tumleplass for storkapitalen.
  • Tilførsel av næringsstoffer til indre farvann (gjødsling av fjorder) er et inngrep vi ikke kjenner konsekvensene av, og må derfor stoppes.

  Vis programmet


  Energi og industri


  Energ i er en særegen ressurs som er nøkkelen til all sanfunnsmessing virksomhet. Det er derfor særlig grunn til offentlig eierskap, styring og kontroll av energi- forsyningen. Den nåværende energilov med frislepp og deregulering innebærer at kapitalkreftene etterhvert vil overta kontrollen over energiproduksjonen.

  Utvinning av energi er et område der Norge har store og til dels varige fortrinn i form av vannkraft, mnes våre gigantiske olje- og gassressurser med dagens utvinning har sterk begrenset varighet.

  Strømforsyning

  NKP krever offentlig eie av all produksjon og distribusjon av energi. Statkraft, Statnett, fylkeskommunale og kommunale energiverk må stå for dette slik at det sikres nok kraft til husholdninger, industri og handel i Norge. Slik vil vi motvirke dagens tendens til å gjøre strømforsyningen til et nytt objekt for økonomisk spekulasjon.

  • Småkraftverk må settes i drift der forholdene ligger til rette. Vind- og bølgekraft må fremmes med tanke på mangel på fossilt brensel i neste århundre. Energiøkonomisering må gjennomføres ved hjelp av modrene reguleringsteknikk, også i boligene. Samtidig må folk gjøres bevisst på å ungå sløsing. Det må øyeblikkelig etableres kontroll med stømprisene. Omdanningene av energiverk til aksjeselskaper må stoppes. Salg av aksjer i kommunale og fylkeskommunale energiverk må stoppes.
  • Vi må få ny energilov.


  Olje- og gassutvinning

  Utvinningstakten av olje og gass på nosk sokkel må reduseres, med tanke på utslipp av klimagasser og ressursene til kommende generasjoner.

  • Utvinning i Barentshavet er ikke tilrådelig, da det ikke finnes teknologi for å mestre ukontrollerte utslipp.


  Industristruktur

  Vi må modernisere eller legge ned gammel forurensende industri. Nye anlegg må det stilles klare miljøkrav til.

  • Enklere lavteknologisk industri kan bevares der den trengs for bosettingen. I alle fall må billig kraft være et konkurranse- fortrinn for vår nasjonale industri og ikke eksporteres etter kortsiktige markedsbehov. Ny industri tildeles billig kraft i de første etableringsår. Særlig må billig kraft bli tilgjengelig for fiskefordelingsindustrien i Kyst-Norge.

  Vis programmet


  Samferdsel/Transport/Kommunikasjon


  Grunnleggende behov gjør det viktig å knytte mennesker sammen. Men måten dette skjer på er ikke uvesentlig. Av miljø- og trafikksikkerhetsmessige grunner kan derfor ikke markedskreftene styre samferdselspolitikken. Spesielt i de store byene må kollektivtrafikken utbygges slik at privatbilismen reduseres drastisk.

  Av den samme grunn må godstrafikken, som nå i økende grad går på trailer og vogntog, avgiftstbelastes, slik at langtransportert gods i større grad overføres til jernbane og sjøen.

  NKP vil:

  • Tilrettelegging og styring for å få et lettvint og effektivt trailer- og containermottak ved godsknutepunkter i jernbanenettet og i våre havner. NSB-Gods må gjennom politisk styring og nødvendige bevilgninger gjøres i stand til å transportere trailere og containere fra ett knutepunkt til ett annet. Dette vil spare miljøet og arbeidskraften for unødig slitasje. Sjøtransporten må gjennom offentlige tilskuddsordninger, også til nye havneanlegg, oppgraderes slik at den kan betjene industri, næringsliv og bosettning langs Kyst-Norge. Nord-Norgebanen settes på ny dagsorden for å sikre landsdelen et nødvendig jernbanetilbud slik at næringslivet og bosettningen får ny vekst og utvikling.
  • En forlengelse av jernbanen fra Åndalsnes må også vurderes.

  Vis programmet


  Norge og den imperialistiske verdensøkonomien


  Kapitalismen gjennomgår to hovedstadier i sin utvikling:

  1) den frie konkurransen og
  2) monopolkapitalismens - imperialismens.


  Monopolenes og statens makt vokser sammen. Monopolene bruker staten for å berike seg og for å overleve. I vår tid er de transnasjonale selskapene den drivende kraften i opprettelsen av økonomiske, politiske og militære blokkdannelser. De trenger gjennom alle barrierer.

  Disse selskapene kontrollerer de viktigste basisproduktene i u-landene. Mange av u-landene er av denne grunn brakt på randen av katastrofe. Disse problemene kan bare løses gjennom en ny økonomisk verdensorden.

  U-landene står derfor i et motsetningsforhold til de trans- nasjonale selskapenes intrenasjonale dominans og utbytting. Vi ser at norske storkonserner er aktivt med i den moderne imperialismens økonomiske ekspansjon og deling av verden mellom seg, særlig i Asia.

  • NKP aviser norsk eie av industri i land som har et eget utviklingsbehov og vil utvikle er egen nasjonaløkonomi i folkets interesse.
  • Tilsvarende krever vi forbud mot utflagging og oppkjøp av norsk industri fra utenlandske kapitalinteresser.
  • Konsesjonslovene må også kunne nyttes for å dirigere Statoils og Hydros investeringer tilnyetablering i Norge, i stedet for i utlandet.
  • NKP støtter u-landskravet om en ny økonomisk og mer rettferdig verdensorden.

  Vis programmet


  NKP og de demokratiske massebevegelsene


  Norges Kommunistiske Parti er historisk sprunget ut av arbeiderbevegelsen i Norge. Fortsatt er fagbevegelsen, med LO i spissen, den største og viktigste organiserende kraft for arbeidsfolks interesser i Norge.

  Vi vil medvirke til enhet blandt de fagorganiserte og motsetter oss partimonopol i organisasjonsleddene, lokalt og sentralt.

  Innenfor fagbevegelsen vil vi i dag spseielt legge vekt på:

  Sysselsetning

  • Grunnlovens § 110 gir myndinghetene ansvar for full sysselsetning.
  • Arbeid til alle er fortsatt jobb nr.1.


  Innflytelse

  • Vi forsvarer medbestemmelse i bedriftene og krever økonomisk demokrati, overskuddskdeling og dessuten avtalefestet vidreutdanning/kvalifisering svarende til 10% av arbeidstiden. Lokale lønnsavtaler må bygge på verdiskapning og produktivitet. Individuelle avtaler og tillegg gagner ikke den faglige solidariteten. De bidrar til ulikhet og splitter kolleger, fordi de har preg av "trynetillegg". Fortsatt fremdrift av likelønn forutsetter sentrale tariff- avtaler. Forsvar landsomfattende og forbundsvise tariffoppgjør!
  • Arbeidsmiljøloven må forsvares mot uthuling, ikke minst bestemmelsene om hvile og fritid i §51.


  En arbeidslønn å leve av!

  • Ingen må lønnsmessig ligge lavere enn 85% av gjennomsnittet i industrien. Boutgifter inkludret avdrag, må være sosialt forsvarlig og ikke over 20% av inntekten. Deltidsarbeidende må sikres trygderettigheter. Staten og kommunene må gå forann i likelønnsarbeidet. For søksordninger for seks timers arbeidsdag med full lønns- kompensasjon må komme i gang.
  • Pensjonsalder 60 år.


  Solidaritet

  • Forsvaret av retten til fagorganiserte er sentralt i kommunistenes arbeid for menneskerettighetene. Fagbevegelsen står for internasjonal solidaritet. Forfølgelse av fagorganiserte, som er svært utbredt i alle deler av verden, må tas opp av Norge i internasjonale fora.
  • Kampen mot barnearbeid må føres videre internasjonalt.


  De andre massebevegelsene

  I NKPs prinsipp-program av 1995 (s.28-29) sier vi at "monopol- kapitalens snevre klasseinteresser kommer i konflikt med flere og flere lag og grupper også utenfor arbeiderklassen". Den økonomiske og politiske maktkonsentrasjonen på monopolborgerskapets hender og alle nye, skarpe motsetninger i kapitalismen skaper muligheter for en bred folkeallianse. EU-kampene i 70- og 90-årene viser oss dette som består av ulike sosiale og politiske grupper, er objektivt rettet mot monopolkapitalen og reaksjonen.

  Av de demokratiske massebevegelsene i Norge er fredsbevegelsen fortsatt meget viktig. Den er forsatt spaltet i en rekke organisasjoner, men det utvikles et økende samarbeid. Kampen mot atomkrigtrusselen må ikke svekkes. Tvert om må den forene de organiserte fredskreftene og samle større grupper til felles innsats.

  Kommunistene går inn i disse bevegelsene for å styrke enheten i bevegelsene på deres eget grunnlag, aktiviserer dem og bygger dem ut i effektive kamporganisasjoner på ulike områder. Dette skjer i full respekt for deres spesielle karakter og oppgaver, samtidig som vi arbeider for at deres aktivitet skal sees i en større demokratisk, samfunnsmessig sammenheng.

  Vis programmet


  Sluttord


  NKPs arbeidsprogram av 1997 må leses og brukes sammen med vårt prinsipp-program. Disse programmene er ikke fullendte og perfekte. På noen områder er de mangelfulle og kanskje til og med foreldete. Dette er ikke til å unngå. Virkeligheten rundt oss forandrer seg.

  Likevel: Så lenge det finnes undertrykkere og undertrykte, så lenge kapitalismen eksisterer, er det en del gamle og grunnleggende sannheter som beholder sin vitalitet. Vårt mål er at programmene våre skal inspirere deg til å ta aktivt del i klassekampen, freds- og miljøarbeidet. Vi håper også at du vil få insprasjon til å bli en medkjemper i vårt kommunistiske parti.

  For at NKP skal vinne fram med sine synspunkter i norsk politikk trenger partiet økt oppslutning. Vi håper på nettopp DIN medvirkning.


  Vis programmet

  Utskrift E-post

  Norges Kommunistiske Parti

   Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

  Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
  Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
  Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

  Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

  ARBEIDERMAKT
  MOT KAPITALMAKT!