Gratulerer Island!

På tross av at Island viser veien, med innføringen av likelønn for kvinner og menn, legger den store blå skyen en mørk skygge over likestillingen verden over. Det nærmer seg 8. mars, kamerater.
I oktober i fjor gikk tusenvis av Islandske kvinner til aksjon, ved å forlate sin arbeidsplass i arbeidstiden og det de demonstrerte mot var de urettferdige lønnsforskjellene.


Første januar kom gladmeldingen om at Island skal nå målet med å eliminere lønnsforskjellene innen 2022. Loven, som trodde i kraft på nyåret, er den første av sitt slag i verden, og er et juridisk bindende lovvedtak gjort på 8.mars i 2017. Den skal gjelde for alle private og offentlige bedrifter med mer enn 25 ansatte, og vil føre til at kvinnene der snart bidrar like mye til økonomien som menn. At loven følges skal kontrolleres av staten ved å sertifisere lønnsplanene i bedriftene hver tredje år. Om ikke lovens intensjoner innfris gis der bøter. Slik vil Island tvinge selskapene til å fjerne lønnsforskjellene.


Fremskritt mot likestilling blir likevel kraftig reversert når man ser 144 land i verden under ett. I World Economic Forums likestillingsundersøkelse har Island tronet førsteplassen gjennom 9 år, med Norge som nummer 14, når det gjelder lik lønn for likt arbeid. Rapporten viser at fremskrittene som sakte men sikkert viste seg, stoppet opp i 2017, innen områdene utdannelse, helse og politisk deltakelse. Mens det i fjor ble beregnet at det vil ta 83 år før full likestilling er oppnådd i alle kategorier, anslo rapporten i år at det vil ta 100 år. I kategorien arbeidsliv har det blitt enda verre. Mens de i 2014 anslo at det ville ta 80 år til full likestilling, anslår de i år at det vil ta 217 år! Med dagens beregninger vil ikke verden ha full likestilling før i 2234 med andre ord. Med ytterligere forringelser vil det gå enda lenger tid.


For at Norge skal slå Island i denne viktige konkurransen, må kvinner og feminister demonstrere nødvendigheten tydeligere. Med tre blå kvinner i ledelsen, ser det vanskelig ut. Deres politikk handler mer om å sikre seg selv og sine interesser, enn å vise solidaritet med søstre. Men Norge kan dunke Island om vi i tillegg til å iverksette samme lov som dem, og innføre meldeplikt for og kontroll av bedriftene, også inkluderer de bedriftene med færre enn 25 ansatte, innen 2022. Og for å toppe det hele kunne Norge latt kvinnene få uttelling i kroner og ører for alle de opptjente omsorgspoengene vi har når vi en gang i tiden går av med pensjon. Dette ville hindret mange kvinner fra å bli minstepensjonister.


Dette vil være en hyggelig nyhet vil bør få 8. mars 2018 i Norge. Det ville vært med å forebygg mye innen vold og overgrep mot kvinner også. Selvfølgelig er det viktig å ikke senke mennenes lønn ned til kvinners lønn i kvinnekampens navn, slik det blir gjort på de norske fotball-landslagene eller i håndverker klubber som blir kvinnedominert. Kvinnene skal opp på mennenes lønnsnivå. Alles lønnsnivå skal økes, og kvinnene skal komme likt ut som menn. Menn skal ikke godta lønnskutt i kampen for likestilling! Arbeidslivet domineres nok av underkastelse fra før. Det er langt igjen for alle til vi når medianlønnen til toppsjefene «de feite kattene» i de største selskapene på børsen, som tjener 120 ganger gjennomsnittslønnen til en vanlig heltidsansatt arbeider, ifølge The Guardian.
Delta i forberedelsene og still opp om 8. Mars, kamerater!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!