Om profitt

Profittjakten driver frem de verste kriger. For hvem er profitt viktigere enn fred? Det er krigsprofitørene og de imperialistiske statene på jakt etter nye markeder. I denne sammenhengen virker det litt smått når Rødt og SV fremmer forslag om forbud mot profitt på barnehagedrift. Vel og bra, men når kommer parolen: Vekk med all profitt som er bærebjelken i NKP sitt livssyn? Med dagens krigshissing og et Norge som krigsnasjon er det på tide å gå løs på krigsindustrien.

Det har sine historiske årsaker at Norge i dag er havnet som krigsprofitør. Det begynte på Raufoss i 1896, da Norge hadde frigjort seg fra Sverige, og Norge trengte sin egen ammunisjonsproduksjon. Utviklingen har gått fra produksjon til eget forsvar til utvidet eksport for profitt. Etter at Norge hadde solgt våpen og ammunisjon til Bolivia og Paraguay, som var i krig med hverandre, kom norsk våpen lovgivning på plass i 1935, med begrensning om ikke å selge våpen eller ammunisjon til krigførende nasjoner, herunder også borgerkrig.

Stortingsmelding 5 (2016) beskriver at Norge selger hele spekteret av våpen og annet militært utstyr, unntatt kampfly og ubåter. Dette er en innbringende nærig med 3.4 milliarder i inntekt for Norge i 2017. Industrieierne tar sin profitt i mengder.

For å selge våpen må det nøres opp under krig, og det er imperialistene eksperter på. Enten skjer det i form av krigstrusler, eller ved å skape nye kriger. Her i Norden er et eksempel på å skape frykt om krig, at 4.8 millioner svensker får brosjyren «Krig og krise» i posten, eller NATO-krigsøvelsen Trident Juncture som arrangeres i Norge i høst.

Hovedsynet er at Norge ikke skal selge våpen til krigførende land, men utfordringen er å holde dette regelverket. Loven gir rom for skjønn i visse tilfeller, og regelverket blir stadig brutt. For eksempel har ikke Norge lov å selge våpen til Israel. Dette vet de å omgå. Ved at Norge selger våpen til USA, og USA videreleverer dette Israel, er regelverket omgått.

Det er lang vei til det profittløse samfunn, men i NKP sitt livssyn eksisterer ikke profitt. Krigsprofitørene samarbeider internasjonalt. De tar ikke hensyn til hva de produserer og eksporterer for å få profitt, og i dette tragiske tilfelle er det dødelige våpen.

Norge er ikke alene i denne krigsprofitt-dynamikken. Hele det militærindustrielle kompleks er virkelig komplekst, ettersom hele den kapitalistiske verden drives av det. NKP vil ha slutt på all profitt. NKP vil nedrustning og fred. Nei til angreps-NATO!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!