Avslør reformene – en annen verden er mulig!

Sosialisme beviste blant annet at det var mulig med arbeid til alle, ingen måtte bo på gaten og utdannings- og helsetilbud var gratis. Da muren falt og godene i øst ble knust av vesten, ble det ikke lenger enkelt å få gjennom små sosialdemokratiske forbedringer i det kapitalistiske vest. I dag skal resten av de vestlige sosiale rettighetene fortæres. Vi sparer oss til fant, og ingen sosialisme er der for å vise veien lenger. Tidligere hadde reformer en forholdsvis positiv betydning, nå betyr reformer stort sett forringelser.

Det er ikke til å stikke under stol at det er liten satsing på kvinnehelse i moderlandet. Hvert år rammes for eksempel 6000 kvinner av fødselsdepresjon. Det vil si hver sjette fødende kvinne! Dette er nesten en dobling på 15 år, og tendensen er økende. Kvinnefiendtlig politikk føres av de borgerlige, det kan leses negativt av i tabellene.

Fødselsdepresjon kan være direkte farlig om ikke nødvendig helsehjelp gis. I ytterste konsekvens kan døden ramme. Å komme seg etter fødselssjokket, er i seg selv ikke bare bare; en fødsel tilsvarer flere maratonløp bare i energiforbruk. Mors fødselsdepresjon spiller inn på emosjonell- og kognitiv utvikling, språk og sosialt liv hos barnet.

At fødende skrives ut for tidlig, før ernæring er på plass og hormonene raser har en negativ virkning. Det har også nedleggelser av lokale sykehus og mangelen på jordmødre med mer.

Fødselsdepresjon kan selvfølgelig ha et mangfold av årsaker. Likevel er det grunn til å tro at det er en sammenheng i økningen av rammede, og besparelser i helsesektoren styrt av reformen New Public Management (NPM). Privatiseringsprinsipper, også i offentlig sektor, styres etter profitt motiver. Utbyttet er viktigere enn f.eks pasienter og personell. Norge mangler 6-700 jordmødre! Besparelser gjøres pga for stramme rammer. Vekk med all profitt!

Det sies at det skal en hel landsby til for å oppdra et barn. I dagens samfunn må både foreldre- og besteforeldregenerasjonen arbeide. Midlertidig arbeidskraft må flytte etter arbeidet, bort fra sikkerhetsnettet familien har representert.

Fødselsdepresjon fører til kriser i familiene som rammes, og ikke nok med det; det gir store samfunnsmessige omkostninger. En rapport viser en estimert kostnad per årskull nyfødte på 94 milliarder NOK. Til sammenligning ville en oppbygning av helsetjenestene som ville oppfylle de nasjonale retningslinjene, kostet 3,3 milliarder NOK.

Kvinner føder senere i livet enn før. Kvinnekroppen reparerer seg bedre om du føder før du er 30 år, men mange gjør ikke det lenger. Det er fordi samfunnet er blitt slik at man må ha utdanning, nedbetale studielånet og få fast jobb før familieforøkelse kan planlegges. Lik lønn for likt arbeid, eksisterer ikke. De som er ferskest i arbeidslivet er nederst på lønnsstigen, og det tar år før du tjener nok til å dekke familielivets omkostninger. I de større byene er det en kjent sak at «ungene» bor hjemme til de er 27 år, for de kan ikke skaffe egen bolig uten 250 000 kroner i egenkapital.

Fødselsdepresjon kan forebygges med noe så enkelt som samtaler og tett oppfølging. NKP sier: prioriter kvinnehelse. Avskaff NPM og øk bevilgningene. Ansett de jordmødre som trengs, la kvinner og barn bli på sykehus så lenge de har behov for det, gi kurs til personell og pasienter, etabler flere helsestasjoner, gi hjemmebesøk til alle, ikke legg ned lokale sykehus eller ambulanser. Det er i realiteten en utbytter linje de regjerende fører – avslør reformene!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!