Høyres manipulasjon i det borgelige skinndemokrati

Written on . Posted in Runas Røde Råd

Av 200 land, troner Norge øverst på listen over de beste borgerlige demokratiene i verden. Vet forskeren bak funnene, Anna Lührmann, at Høyre (H) betalte databehandler Bisnode (Norges største kredittopplysnings- og analyseselskaper), for å skreddersy påvirkning av velgere i «100-timerskampanjen» før valget i 2013? Vet hun at etablerte NKP må samle 9500 underskrifter på landsbasis for å bruke sin demokratiske rett i valg? Vet hun at folkevalgte blir sittende selv om de fører velgerne sine bak lyset?
Lührmann med flere, har samlet analyser fra mer enn 3000 demokrati-eksperter fra over 200 land. Forskernes analyser konkluderer med at en tredjedel av verdens befolkning lever i land der demokratiet er i tilbakegang. Den uavhengige presse- og ytringsfriheten og rettsstaten svekkes i det skjulte. De «frie» valgene brukes til å tilfredsstille folket til å tro at de blir hørt. I virkeligheten er det den internasjonale imperialismen, som NATO og EU, som tilfredsstilles. Dermed blir valgene i realiteten lite betydningsfulle. Resultatene av svekket reelt demokrati ser vi i gjenfødelse av nasjonalisme, sviktede tillit til systemet og økende gjennomslag for populistiske partier. Alt dette er urovekkende!
Også i Norge er det mye urovekkende, spør du meg, ut i fra rangeringen, som gjør landet vårt til det beste borgerlige demokratiet å leve i. Er folkeflertallet virkelig fornøyde med det resultatet? Forstår de at de manipuleres? Skal vi ta til takke med at løgn og bedrag er hverdagen?
Blant annet bør nevnes at 100 timer før valget i 2013 sendte Høyre ut en felles mail til sine medlemmer med oppfordring om å gjøre en siste valginnsats for partiet. 2139 lydige medlemmer lastet så ned en app der deres venner på facebook blir scoret og rangert etter hvor høyrevridde de var. Disse vennene hadde ikke samtykket til dette. Så fikk altså disse vennene tilsendt Høyres påvirkningsbudskap før de gjorde sine valg ved urnene. Lovbrudd mener en av Norges fremste jurist og ekspert på personvern. Om 2139 medlemmer i snitt har 200 venner på facebook nådde kampanjen ut til 427 800 mennesker. Videreutviklet Høyre denne formen for ulovlig valgkamp også i 2015? I 2017?
Sannheten er at Høyre sitter med makten i det borgerlige demokratiet Norge. NKP vil en annen og rettferdig vei. Bli med på laget i kampen for sosialisme, kamerater!

Utskrift