Stopp den larmende tausheten og ta stilling til den stigende arbeids-ledigheten

En støtte til berørte familier.

Når arbeidsledigheten stiger, sier det samtidig noe om arbeidsgivernes og kapitalens evne til å lede og fordele arbeidet. I Vest -og Aust Agder er det per januar 2016, 6659 familier som er rammet av arbeidsledigheten. I tillegg er ungdomsledigheten høy. Og tallene er stigende.

Den økende ledigheten rammer også virksomhetenes ansatte fordi arbeidspresset øker, og fordi usikkerheten for å bevare ansettelsen stresser. Ledigheten rammer underleverandørenes ansatte på samme måten.

Arbeidsledige og deres familier rammes med nedgang i levestandard. Dette går blant annet ut over helse, boligforhold, barnepass, fritids -og ungdomsaktiviteter. Skilsmisser, økonomisk ruin og fattigdom kan og vil bli resultatet.

Overkvalifiserte vil komme til å presse mindre kvalifiserte ut av arbeidsmarkedet, ved hjelp av lønnsdumping. Kvinner, unge og personer over 50 år vil komme under et ekstra press.

Ledigheten henger ikke sammen med regjeringens nedskjæringer i offentlige ytelser, og skattelette til de rike. Ledigheten henger heller ikke sammen med at det tas ut milliarder i utbytte til aksjonærer i de store virksomhetene.

NKP krever at virksomhetene bruker deres utbytte til å skape nye arbeidsplasser, eksempelvis til opprydning etter seg selv, og på den måten skape et bedre miljø for de kommende generasjoner.

De aller rikeste må skattlegges mer. Slik kan ansettelser brukes for å bygge eller restaurere offentlige bygninger herunder flykningboliger, studentboliger, eldreboliger, skoler og institusjoner. Bemanningen i det offentlige må økes; til nytte for barn, unge, eldre og svake.

NKP krever slutt på velferdsforringelsene og økt utbytting. Der skal i stedet settes fokus på utdannelse og omskolering. De eldre som mister jobben bør som minimum få tilbud om tidlig pensjon uten tap i utbetalingene, for å kunne gi plass til yngre krefter. Faste ansettelser gjeninnføres slik at alle sikres en bedre fremtid.

Årsmøtet i Agder og Telemark distrikt av Norges Kommunistiske Parti.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!