Årsmøte i Agder og Telemark distrikt av NKP

Valg av styre:

Leder Runa Evensen
Nestleder Paul Johan Thunes Jensen
Sekretær Jim Høgfeldt
Kasserer Linda Evensen
Styremedlem Arthur Martin Andreassen
Styremedlem Kai-Petter Pettersen
Styremedlem Erik Lundberg
Styremedlem Hans Gunnar Olsen Tørre

 

Årsmøtet i Agder og Telemark distrikt av NKP ønsker å takke for alle økonomiske bidrag distriktet har mottatt i 2015.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!