Årsmøte i Agder og Telemark distrikt av NKP

Written on . Posted in Agder og Telemark

Valg av styre:

Leder Runa Evensen
Nestleder Paul Johan Thunes Jensen
Sekretær Jim Høgfeldt
Kasserer Linda Evensen
Styremedlem Arthur Martin Andreassen
Styremedlem Kai-Petter Pettersen
Styremedlem Erik Lundberg
Styremedlem Hans Gunnar Olsen Tørre

 

Årsmøtet i Agder og Telemark distrikt av NKP ønsker å takke for alle økonomiske bidrag distriktet har mottatt i 2015.

Utskrift