Arv

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil avskaffe arveretten. Arbeiderklassen vil med vårt politiske herredømme ta makten fra borgerskapet og nasjonalisere de viktigste produksjonsredskapene. Nødvendige og rettmessige verdier og ressurser må tilfalle arbeiderklassens kontroll. Avskaffelse av den generelle arveretten er et viktig og nødvendig verktøy for å oppnå dette.

Utskrift