Eiendomsskatt

Norges Kommunistiske Parti går i mot eiendomsskatt. Vi vil ha økt skatt på aksjeutbytte, salg av boliger og næringseiendom og arbeidsfrie inntekter. Norges Kommunistiske Parti anser eiendomsskatten som en dobbel beskatning. Fast eiendom er det eneste formue objektet som har dobbel beskatning i form av formuesskatt, pluss kommunal eiendomsskatt.

Eiendomsskatten regnes fra 2 promille til og med 7 promille. Boligens standard og størrelse har betydning for eiendomsskatten, men det er markedsverdien som legges til grunn; Det gjør at skatten blir høyere desto mer «attraktivt område» boligen ligger i. Eiendomsskatten er knyttet til takstgrunnlaget, og alle må betale skatten, uavhengig av inntekt. Det gjør at eiendomsskatten er usosial.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!