Familie

Under en høyt utviklet sosialisme og i kommunismen vil enkeltfamilien som økonomisk enhet opphøre. Ingen av familiemedlemmene er økonomisk avhengige av hverandre, verken foreldrene seg i mellom eller barna. De menneskelige relasjonene mellom
familiemedlemmene utvikles fritt og likeverdig, ikke som i dag hvor vi er bundet i et avhengighetsforhold.

Alle generasjoner i det norske folk delt i ulike klasser og sosiale lag, og denne delingen er preget av vår familiebakgrunn; Vi tilhører våre foreldres klasse. Først når vi får et eget selvstendig forhold til produksjon og arbeidsliv, vil vi danne vår egen klassetilhørighet. Klassebakgrunn danner, sammen med geografiske forskjeller og ulike boligmønstre, stor skiller innen et tilsynelatende enhetlig samfunn. Derfor er det viktig for Norges Kommunistiske Parti å ha en praktisk politikk i dag som virker for å styrke selvstendigheten til kvinner, ungdom og eldre. Vi vil aldri få likestilling under kapitalismen, men vi må fortsatt jobber for å få så gode kår som mulig.

Det er først med sosialismen, med felleseie av naturrikdommer og produksjonsmidler, som etter hvert utvikler seg til det kommunistiske, klasseløse samfunnet, vi vil få sann likestilling. I et slikt samfunn skulle alle individer, som i en god familie, yte etter evne og få etter behov.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!