Foreldrepermisjon

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil ha like permisjonsrettigheter for mor og far i forbindelse med fødsel, og at den samlet permisjonstiden øket fra dagen 49 uker til 52 uker.

Vi vil øke mødre- og fedrekvoten fra dagens 10 uker til 14 uker, begge parter skal pålegges å ta ut kvoten i perioden frem til barnet er 3 år (Unntak gjelder de første 6 ukene etter fødselen, som er medisinsk begrunnet forbeholdt mødre).
Arbeidsgiver skal ikke kunne skille mellom kvinner og menn i ansettelsesprosesser ved å spekulere i permisjonskvotene ved barnefødsler.

Utskrift