Hjemfallsretten

Norges Kommunistiske Parti vil opprettholde og benytte hjemfallsordningen for vannproduksjon, slik at alle private konsesjoner etter utgått periode tilfaller staten. Den norske stat skal ha kontroll over den norske vannkraften.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!