Hjemfallsretten

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil opprettholde og benytte hjemfallsordningen for vannproduksjon, slik at alle private konsesjoner etter utgått periode tilfaller staten. Den norske stat skal ha kontroll over den norske vannkraften.

Utskrift