Klima og miljø

Norges Kommunistiske Parti ser at klimakatastrofen allerede er et faktum. Mange steder i verden lider med forurensning av luft, vann og jord. Om vi skal løse krisen, trengs en revolusjon. Ikke bare en økologisk revolusjon, men også en sosial. Vi må gå fra dagens egoistiske individsamfunn til å bli et fellesskapssamfunn igjen. Produksjonen av varer må være under demokratisk kontroll. Målet er en bærekraftig vekst for å dekke folks primærbehov, ikke storkapitalens vekst for å øke sin makt.

Norges Kommunistiske Parti vil støtte alle miljøkrav rette mot monopolenes og storkapitalens rovdrift og forsøpling. Men en bevisstgjøring, som ikke er billig moralisme, av forbrukernes sløsing og forurensing er på sin plass. Kampen for sosialisme en forutsetning for kampen for miljøet og ressursene. Da rovdrift på naturressursene av profitthensyn ikke eksisterer under sosialismen, vil den kunne skape en miljøvennlig, økologisk form for industrialisme.
Det sosialistiske industrisamfunnet må kjennetegnes av en god forvaltning av naturressursene, fordi planlegging av all utvikling skjer i forhold til arbeiderklassens reelle behov. Økonomien må for framtida knyttes til en rettferdig ressursfordeling mellom verdens folk.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!