Kontantstøtten

Norges Kommunistiske Parti vil utvide kontantstøtten.
Kontantstøtte gis for barn mellom 1 og 2 år, fra fylte 13 til og med 23 måneder. Kontantstøtten bør beholdes, og utvides til tre år (til og med 35 måneder). Ikke for å få yrkesaktive kvinner tilbake til kjøkkenet eller for å hindre andre til å gå ut i yrkeslivet, men fordi spesielt innvandrerkvinner svært ofte ikke får jobb, har ikke relevant eller ingen utdannelse og deres familier utgjør de fattigste i Norge. De trenger hvert øre for å overleve i klassesamfunnet.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!