Kontantstøtten

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil utvide kontantstøtten.
Kontantstøtte gis for barn mellom 1 og 2 år, fra fylte 13 til og med 23 måneder. Kontantstøtten bør beholdes, og utvides til tre år (til og med 35 måneder). Ikke for å få yrkesaktive kvinner tilbake til kjøkkenet eller for å hindre andre til å gå ut i yrkeslivet, men fordi spesielt innvandrerkvinner svært ofte ikke får jobb, har ikke relevant eller ingen utdannelse og deres familier utgjør de fattigste i Norge. De trenger hvert øre for å overleve i klassesamfunnet.

Utskrift