Mennesker med funksjonshemninger

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil ha et samfunn med like rettigheter og muligheter for alle. Alle skal ha mulighet til selvrealisering, selvutvikling og deltagelse i samfunnet. Fellesskapet må tilrettelegge for at alle kan delta; Dette gjelder retten til arbeid, fritid og bolig, og dette må inkluderes i all samfunnsplanlegging og fremtidig utvikling.

Utskrift