NAV

Norges Kommunistiske Parti vil at all arbeidsformidling skal skje gjennom en statlig aktør; Vi sier nei til private vikarbyrå. Statens sosiale satser må økes og ta hensyn til folk ulike livsfaser og – situasjon; Dette gjelder også de aktivitets tiltak og opplæringsmuligheter som tilbys. Vi må styrke kompetansen hos de NAV-ansatte, heve deres status, og gjøre de i stand til å arbeide fritt og fleksibelt i samarbeid med de av oss som må benytte det sikkerhetsnettet som NAV i realiteten skal være, som sosialhjelp, videreutvikler og arbeidsformidler.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!