NAV

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil at all arbeidsformidling skal skje gjennom en statlig aktør; Vi sier nei til private vikarbyrå. Statens sosiale satser må økes og ta hensyn til folk ulike livsfaser og – situasjon; Dette gjelder også de aktivitets tiltak og opplæringsmuligheter som tilbys. Vi må styrke kompetansen hos de NAV-ansatte, heve deres status, og gjøre de i stand til å arbeide fritt og fleksibelt i samarbeid med de av oss som må benytte det sikkerhetsnettet som NAV i realiteten skal være, som sosialhjelp, videreutvikler og arbeidsformidler.

Utskrift