Pensjon

Norges Kommunistiske Parti mener kampen om pensjon er kvinnekamp og klassekamp. Pensjonsreformen har utviklet seg en klassereform, det er de med dårlig helse og dårlig inntekt som taper mest. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet - og har størst sannsynlighet for å bli uføre.
Norges Kommunistiske parti vil sikre alle en verdig og god alderdom - uavhengig av kjønn, inntekt og når er går av med pensjon. Derfor krever vi en samlet pensjon på 66 % av lønn for alle, også for de som må gi seg ved 62 år; også innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år. Opptjening skal begynne fra første krone! Pensjon er utsatt lønn.
Norsk fagbevegelse må ha forhandlings og streikerett på pensjon og pensjonsrettigheter. Arbeidsgiver skal ikke få lov til å spekulere i arbeidstakernes fremtid for å innfri sitt eget ønske om profitt.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!