Turnus

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti vil at turnusyrker skal kompenseres med lønns- og arbeidstidsordninger som gagner arbeideren. Arbeidsmiljøloven gir tilgang til å kunne utvide arbeidsdagen, etter avtale mellom arbeider, den tillitsvalgte og sjef i opptil 12,5 timer i løpet av 24 timer, og etter samtykke fra arbeidstilsynet: 13 timer i løpet av 24 timer. Ved særskilte behov vil slike lange dager kunne være nødvendig, men som fast ordning? Nei. Slik arbeidsbelastning over tid er skadelig og kan ikke aksepteres som fast arbeidstid.
Kampen for åttetimersdagen – 8 timer arbeid, 8 timer fritid, 8 timer hvile - startet under den industrielle revolusjon, hvor arbeiderne led med dårlig helse- og velferdsordninger, hvor barnearbeid var vanlig og arbeidsdagen kunne vare fra ti til opptil 16 timer og seks dager i uken. I Norge fikk vi åttetimersdag i 1919; Vi kan ikke gi slipp på slike grunnleggende rettigheter!

Utskrift