Arbeidsinnvandring

Norges Kommunistiske Parti er ikke i mot arbeidsinnvandring, men det er vår holdning at de fleste ønsker å arbeide hvor de bor; Kapitalkreftene skaper behov et behov for arbeidsemigranter, når de blant annet flytter arbeidsplasser til lavkost land. Norge vil ha behov for ulik arbeidskraft og kompetanse, samtidig må vi være observante på at det har også landet arbeiderne kommer fra; Vi må ikke bli en nasjon som verken bidrar til «outsourcing» (Utkontraktering) eller «braindrain» (hjerneflukt). Vi er en arbeiderklasse, og vi streker oss over landegrensene.

Tags: arbeid , arbeidsmiljøloven, thornæs

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!