Arbeidsinnvandring

Written on . Posted in Politikk

Norges Kommunistiske Parti er ikke i mot arbeidsinnvandring, men det er vår holdning at de fleste ønsker å arbeide hvor de bor; Kapitalkreftene skaper behov et behov for arbeidsemigranter, når de blant annet flytter arbeidsplasser til lavkost land. Norge vil ha behov for ulik arbeidskraft og kompetanse, samtidig må vi være observante på at det har også landet arbeiderne kommer fra; Vi må ikke bli en nasjon som verken bidrar til «outsourcing» (Utkontraktering) eller «braindrain» (hjerneflukt). Vi er en arbeiderklasse, og vi streker oss over landegrensene.

Tags: arbeid , arbeidsmiljøloven, thornæs

Utskrift