Hvorfor stemme NKP, Geir?

Skrevet . Publisert i Artikler

■Geir Skavern er ordførerkandidaten for Norges Kommunistiske Parti i Trondheim.

Han jobber som barne- og ungdomsarbeider i en av kommunens flotte barnehager, og er Opplæringsansvarlig hos Fagforbundet Trondheim. Geir har vært distriktsleder for NKP Midt-Norge siden 2013.

 

■ Valget 2015: Hvorfor stemme NKP?

Fordi vi er trygghet. Norges Kommunistiske Parti er et tydelig arbeiderparti; og vår stemme går til arbeiderrettigheter, samhold og internasjonal solidaritet. De fleste har en viss forståelse for hvilke typer mennesker kommunister er, de er hardtarbeidende folk. Og vår lojalitet ligger hos arbeiderne; Hos hjemmetjenesten, på sykehjemmet, i barnehagen, bak kassa på Rema, funksjonærene, sekretærene og papirarbeiderne, bøndene, sliterne, 9 til 4-folket, studentene; Det er lønnsarbeiderne som fortjener rosen for Norges velstand, og det er disse menneskene Norges Kommunistiske Parti kjemper for; Det er derfor arbeiderrettigheter er viktige for oss.

 

Vi er et skolert parti. Vårt partis grunnopplæring, som alle nye medlemmer får av oss, den forankrer oss. Det kan kanskje virke skremmende for de over førti at vi taler om Marx og Lenin, men alt det betyr er at vårt ideologiske og politiske grunnlag kommer fra materialismen og dialektikken. Vi praktiserer den vitenskapelige sosialismen; Fakta, fakta, fakta! Vit hva du snakker om, og vær klar over at verden forandrer seg. Du skal jobbe for arbeidernes rettigheter, ikke bare forsvare det vi har i dag, men bygge videre på det.

Fra Nordahl Griegs «Til Ungdommen»: Elsk og berik med drøm, alt stort som var. Gå mot det ukjente, fravrist det svar. Ubygde kraftverker, ukjente stjerner. Skap dem, med skånet livs dristige hjerner! 

 

Lenin: Fred, jord og brød til folket!

Another time, another place

Vi er det praktiske arbeiderpartiet som folk ønsker å stemme på.  Noen kan kanskje more seg med et forvrengt bilde av kommunister, at vi løper rundt og tar selfies av oss selv med hammer og sigd og sovjetflagg mens vi prater hull i hodet på folk om fjerne ord, som eklektisisme, empiriokritisisme og negasjon av negasjonen. Jeg skulle likt å gjøre mer av sistnevnte - Noe av det jeg liker aller best med partiet er skoleringen og den filosofiske siden ved den kommunistiske bevegelsen – Men vi er et praktisk parti. Vår jobb er ikke å høres eller se ut som kommunister, vår jobb er inspirere folk til å få troen på sin egen styrke og kollektive rett; Og det gjør vi ved å presentere praktisk, gjennomførlig hverdagspolitikk, med forståelige ord og vendinger.

 

■ Hva med Trondheim?

Det at folk ikke stemmer etter egen overbevisning, men etter det de tror de må stemme på, det er en utfordring. Kanskje burde folk ha dårlig samvittighet for det, men det går greit. Vi lever alle i en tid hvor vi mates med falske fakta og uriktige nødvendigheter, så vi kommunister må bare ha forståelsen og tålmodet i behold.  NKP har jobbet godt og målrettet i Trondheim siden kommunevalget i 2011, det er der jeg tror vi vil se uttellingen kommer. Synligheten vår, opposisjonen vår og vårt mot til å si vår mening, det er det vi vinner på. Vi går ikke ut på gata og unnskylder vår eksistens – Vi er, vi skal og vi vil være på offensiven fremover; Uavhengig hvordan det går ved valget, så vil vi fortsette å vokse og spre om oss. Tidevannet har snudd nå, og det tror jeg faktisk motiverer hele partiet.

 

■ Trondheimsmanifestet

Vi er - og må alltids være - et tydelig arbeiderparti. Vi skal tale arbeidernes sak. Samtidig er vi et spydspissparti. I Trondheimsmanifestet svarer vi på fagbevegelsens krav, og NKP svarer Ja på 50 av totalt 54 spørsmål. Vi brukte tid på Trondheimsmanifestet, vi krysset på ingen måte blindt «Ja» på alt og gikk til neste sak. Rødt står med 54 av 54; Pensjonistpartiet med 53 av 54; Og SV svarte Ja på 54 av 54, men hadde uklare kommentarer, og ble oppført med 50 av 54. Og Arbeiderpartiet kommer til å hoppe hit og dit etter eget forgodtbefinnende i neste bystyreperiode uansett, så hvor seriøst vi skal ta deres svar, det blir litt sånn hipp som happ. Det Trondheim trenger, for å sikre seg at Arbeiderpartiet og resten av venstresiden oppfører seg, er at vi får kommunister inn i bystyret som kan rive de alle litt i nakken.

 

■ 50 av 54

Vi svarte «Nei» på Trondheimsmanifestets spørsmål om 24) Vil ditt parti gå inn for å øke tid til planlegging for barnehagelærere til minimum 5 timer i uka? Og 25) Vil ditt parti gå inn for å øke pedagogtettheten til minst 50 % av de ansatte i barnehagen i valgperioden?

Når det kommer disse to svarene må vi huske at den nye barnehageloven som kommer i 2020, den vil øke antallet pedagoger i norske barnehager. Det kan gå på bekostning av de som allerede jobber der. Det er ekstremt viktig at vi øker grunnbemanningen i barnehagene innen den tid. Per i dag er grunnbemanningen i Trondheims barnehager på 2.83, og disse tre menneskene jobber kun sammen i et snitt ned mot kun 4 timer hver dag! Det å dra de pedagogiske lederne mer bort fra avdeling vil ikke sikre kvalitet i barnehagene. Og vi må på ingen måte undervurdere kvaliteten og viktigheten av assistentene og fagarbeiderne; Uten disse ville det norske barnehagesystemet falt sammen.

 

Spørsmål 28) Vil ditt parti gå inn for å styrke NAV-kontorene med 8 nye årsverk med sosialfaglig høgskolekompetanse? NKP vil gå inn for å styrke NAV-kontorene med ulik fagkompetanse. De av oss som må benytte NAV har vidt forskjellige behov som de ansatte må kunne møte. Ansatte hos NAV trenger en veldig kombinasjon av kunnskap for at NAV skal fungere etter hensikten, og da er det svært viktig at politikerne følger opp gjeldende lov og avtaleverk, slik at NAV får mulighet til å utvikle seg og sine ansatte seg gjennom nødvendig kompetanseheving, særlig innen forvaltning, veiledning og samfunn.

 

Spørsmål 37) Vil ditt parti gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen? får et ettertrykkelig «Nei!»  fra oss. Norges Kommunistiske Parti tar trikken! Her har partiene i dagens bystyre kjørt seg helt bort, og vil gjøre vårt for å få de på rett spor igjen. Det virker litt som om politikerne fikk presentert en PowerPoint-presentasjon som hadde så pene bilder at den fylte hodene deres for alt annet, slik at fakta ikke lenger kom inn gjennom ørene deres. Vi skal få endret på det.

 

■ Få kommunistene inn i bystyret!

Vi er et tydelig arbeiderparti, og Trondheim får en kraftigere og mer konsekvent røst mot høyrepolitikken med kommunister i bystyret. Det handler om å ha det rette perspektivet; Arbeidernes interesser og velferd, eller de rike kapitaleiernes søken etter profitt?

 

I Trondheim har vi hatt et rødgrønt styre i lang tid. Politikken driver gradvis mer mot høyre. Norges Kommunistiske Parti er en soleklar motvekt mot ytterligere liberalisering og privatisering av offentlige tjenester. Vi trenger kommunister i bystyret som kan fremme saker til det beste for hele byens befolkning og ikke for en kapitalsterk elite. Derfor skal all privatisering av offentlige tjenester stoppes og fellesskapets ressurser forvaltes av de folkevalgte; ikke av private investorer.

 

Stem rett! Stem NKP!

 

Utskrift