Kapitalismens krise og dollar-imperialismen

Skrevet . Publisert i Artikler

Vi gjengir her et intervju med Paul Craig Roberts, tidligere visedirektør for The US Treasury, som mener at USAs sentralbank har rygget seg opp i et hjørne. En renteøkning vil styrke dollaren, gi dollar et nytt liv som verdens internasjonale handelsvaluta, bremse bevegelsen mot gullreserver, men renteøkning vil føre til sammenbrudd i obligasjons- og aksjemarkedet, og redusere verdien på derivater i bankenes balanse. 

Mike Whitney (M.W.) fra CounterPunch spurte doktor Roberts om Fed ville ofre dollaren for å redde bankene, og hva virkningen ville bli på Washingtons makt overfor resten av verden. Hans svar antyder at Washingtons finansielle hegemoni og rolle som verdens leder er over.

M.W: Kan dollar å miste sin posisjon som verdens ledende handelsvaluta?

P.C.R: Dollar har allerede mistet sin status som reserve valuta, men utviklingen er ennå ikke offisielt anerkjent; den har ennå ikke nådd valutamarkedene… BRICSPOST rapporterer om utvikling mellom de 5 store BRIKS-landene. Det rapporteres også om at Australia og Kina, og Japan og Kina vil gjøre opp handel seg imellom uten å gå via dollar. BRIKS sier de er lei av USAs finans-hegemoni, og at de er bekymret over dollarens stabilitet i lys av Washingtons overdrevne utstedelse av ny gjeld, og trykking av nye penger for å finansiere den…

Kinas forslag om en «av-amerikanisert verden» er et klart tegn på økende utålmodighet med Washingtons uansvarlighet. De fleste land har konkludert med at ikke bare har USA misbrukt dollaren som reservevaluta, men også Washingtons makt til å presse igjennom sin vilje og handle utenfor loven, følger av deres finansielle hegemoni, og dette er vanskeligere å stå imot enn Washingtons militærmakt.

Det viste verden, inkludert USAs allierte, da de sto imot og blokkerte Washingtons militære angrep på Syria. Washingtons dager med uutfordret hegemoni er over. Fra Kina, Russland, Europa og Latin-Amerika reiser det seg stemmer mot Washingtons lovløshet og hensynsløshet. Denne endrede holdningen til USA vil bryte opp systemet til dollar-imperialismen.

M.W: Hvordan påvirker Feds kvantitative lettelser dollar og finansielle instrumenter?

P.C.R: Feds politikk med å trykke masse nye penger for å redde «banker som er for store til å gå konkurs», og kontinuerlig finansiere store budsjett-underskudd er en annen faktor som undergraver dollarens rolle som reservevaluta. Likviditeten som Fed har pumpet inn i pengesystemet har skapt store bobler i obligasjons- og aksje-markedet. Prisene på US obligasjoner er så høye at de ikke stemmer med Feds balanse og massiv trykking av nye dollar.

Sentralbanker og noen investorer har forstått at Fed må støtte obligasjonsprisene. Slutter de med det, vil rentene stige, verdien av gjelds-derivater i bankenes balanse vil falle, og obligasjons- og aksjemarkedet vil bryte sammen. Derfor vil en nedbygging av de kvantitative lettelsene kunne skape panikk i finansverdenen. På den andre siden vil en fortsatt støtte til obligasjonsprisene føre til ytterligere undergraving av tilliten til dollar.

Enorme mengder dollar og dollartilknyttede instrumenter holdes over hele verden. En naturlig følge av Feds enorme seddeltrykking er at andre nasjoner kvitter seg med dollar og finner andre midler å investere sine reserver i. Fed kan trykke dollar, men ikke fremmed valuta å kjøpe dollar for. Ved økt bekymring over dollar, vil verdien falle når mer dollar selges i valuta-markedet. Da USA er importavhengig, vil det føre til høyere hjemme priser. Økende inflasjon vil ytterligere påvirke dollarholdere til å bli kvitt dollar…

Kina ble teknologisk overlegne når vestlige selskaper flyttet og skapte nye jobber i Kina. Fed vil ikke få til valutabytte med andre land som er store nok til å kjøpe opp dollar som dumpes herifra, så dollarens vekselverdi vil falle. Slike aksjoner kunne bli kinesernes svar på Washingtons militære innsirkling av Kina. Uten konfrontasjon vil Kinas regjering nok gradvis konvertere dollar til gull, andre valuta og andre viktige verdier som olje, mineraler og matproduksjon… Når etterspørselen etter dollar faller, og stadig flere dollar trykkes, faller prisen på dollar. Om det skjer raskt, eller over tid avhenger av omstendighetene.

Utskrift