Tøft løp for hvem? - Om kuttene i kommunebudsjettet

Skrevet . Publisert i Artikler

I Trondheim kommune har det vært et "merforbruk» på 100 millioner, allerede etter de fire første månedene i år. Alle partier nikker i takt og ojer seg over det tragiske og uforutsette. Raaske og sviende grep må til. En må spørre: Er årsaken uansvarlig forvaltning av penger av etatene, eller er det budsjettet som er for lavt?

 

■ Et bystyre uten realiteter?

Tar vi ikke feil er det skole, helse- og sosialbudsjettene som sprekker hvert år. Skyt ikke på de ansatte som allerede løper livet av seg! Hva er lærdommen av at man hvert år har de samme veklagene tidlig i budsjettårene? Tilsynelatende ingen. En hver oppegående person vet at disse sektorene er de mest ressurskrevende å drive. En trenger ikke en mastergrad for å se prognosene. 

 

Norges Kommunistiske Parti i Trondheim har i alle år påpekt hvordan man neglisjerer et realistisk syn på utviklingen i budsjettarbeidet. Barneflokkene i byen øker, eldrebølgen ruller og går og heldigvis gis flere 70- og 80- åringer muligheten til et lengre liv. De eldre blir syke som alle andre, men nekter å la seg passivisere eller å dø. Mennesker med nedsatt funksjonsevner som øker, krever en meningsfylt tilværelse, sosial trygghet og nødvendig bistand for å ha et bra liv som vi andre krever. Har rådmannen og hans fagstab ikke sett statistikkene og fulgt med i utviklingen når det legges fram et klart underbudsjett som politikerne uten merknader godtar hver desember?

 

■ På tide å våkne!

Når politikerne sminker omtalen av budsjetter som må føre til underskudd, er det fortielser og narrespill. Er ikke dette de samme som i valgkampbodene i Kongensgate, i valgdebatter og i media, år etter år uopphørlig lover mer penger til «skole, velferd og helse». Graffitiene på valgbussene til Ap skriker mot oss hvert 2. år med slike løfter som er blitt de rene floskler.

 

Den 18. desember stemte samtlige av partiene i posisjon i Trondheim; Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, samt Rødt for å vedta det budsjettet som sprakk innen første kvartal var over, og som nå rammer arbeidshverdagen til ansatte i Trondheim kommune. Vedtak 18.12.2014: «Bystyret vedtar rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, med de endringer som følger av Sentrum-venstrepartienes budsjettforslag.» Ingen kan tro på at Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og Venstres budsjett ville gitt oss noen særlig bedre situasjon (De vil gi mindre til arbeidsplassene, og tvinge de ansatte ut i det private), men det er likevel sentrum-venstrepartiene + Rødt som har vedtatt disse harde tidene. Vi trenger nye stemmer i bystyret – Vi trenger Norge Kommunistiske Partis tydelige røst!

 

■ Gi oss forandring!

Nå skal et «innsatsteam» sørge for at rådmannen kutter dypt og grundig slik at dette spillfekteri av økonomivirksomhet skal fortsette. Det er ikke 1 – én – politiker som vil si at «jo, jeg skal bedrive en kuttisme i beste Rema 1000-stil for å få balanse i kassen selv om det rammer de som alltid skulle «spares» mot slike lemlestelser». Disse kuttene og innsparingene som nå rammer kommunen beskrives som et «tøft løp». Men et tøft løp for hvem? Dette er et løp som ikke rammer de ansvarlig, rådmann og politikere, men elever, pleietrengende syke og uføre, de sosialt utstøtte, de rusavhengige og de utviklingshemmede som vil ut av isolasjon og få arbeid og aktivitet. Det skal bli tøft for mange i denne rødgrønne kommunen, men vil det ramme de som er ansvarlige? Vi må få en forandring i bystyret! Stem NKP!

 

Utskrift