Velg trikk framfor bybane!

Skrevet . Publisert i Artikler

NKPs 1. kandidat i Trondheim vil ha trikken tilbake

 

 

En av de store valgkampsakene i Trondheim bør være om trikken skal utvides eller om det skal bli bybane. Norges Kommunistiske Parti, som eneste parti, velger trikken! Hvorfor? Fordi politikernes bybane- og superbuss-konsept er skadelige for byen, vil føre til dårligere kollektivtilbud og frarådes av faglige miljøer og interesseorganisasjoner!

■ Trondheims bystyre: Blind på sin egen visjon

Prestisje-prosjektet til det sittende bystyret - Midtstilt trase i kollektivbuen i Trondheim - vil redusere framkommeligheten for bilister og næringstrafikk; Det vil medføre konsekvenser for nærmiljø og handel og for trafikksikkerheten; Og det kan ikke gjennomføres uten vesentlige - og kostbare - inngrep i bystrukturen.

 

En midtstilt trase gir liten mulighet for bussene å komme forbi hverandre, det vil gi opphopninger og et dårligere kollektivtilbud. Beregninger viser at det bør være minst 3 minutter mellom avgangene for å unngå at busser begynner å demme opp for hverandre. I Elgesetergate er det allerede i dag et snitt på under 1 minutt mellom bussene i begge retninger.

 

Trondheimsmanifestet 2015 spør byens politiske partier: Vil ditt parti gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen? Da svarer nesten samtlige av partiene Ja. (Frp svarer ikke på Trondheimsmanifestet) Det eneste unntaket er Norges Kommunistiske Parti. Hvorfor?

 

NKP vil oppgradere og bygge ut sporveien. Vi ønsker å utvide trikketraséen til å innbefatte Lade, Dragvoll, Risvollan, Strindheim og Heimdals-området. Men vi sier klart nei til politikernes bybane- og superbuss-konsept i Trondheim. Vi mener etablering av sidestilte kollektivfelt er den beste, mest effektive og mest trafikksikre løsningen for all trafikk i Trondheim. 

 

■ Nekter å lytte til fakta!

Byens politiske partier, som ivrer så hardt for superbuss og bybane, gjør dette i strid med konklusjoner i konsekvensutredninger, mot anbefalinger fra politiet, Statens vegvesen, beboerforeninger og næringslivet. På grunn av trafikksikkerheten har alle disse instansene gått inn for sidestilte kollektivfelt. Heller ikke råd fra hovedverneombud innen kollektivtrafikken mot midtstilt trasé blir tatt hensyn til! Det gjør Norges Kommunistiske Parti!

 

Gjør som Norges Kommunistiske Parti; Lytt til ekspertene og de som risikerer å bli rammet av politikerens skadelige symbolprosjekt: Velg trikken foran superbuss og bybane!

Utskrift