Til støtte for Cuba

Denne helgen har vi deltatt på Trondheimkonferansen som er i regi av LO i Trondheim. Vi har lært mye og vært i god debatt med mange gode kamerater fra hele landet. Adrian Larsen som er leder for Ungkommunistene i Norge holdt en innledning om Cubas handelsblokade og hvorfor vi alle må vise vår støtte til Cuba slik at blokaden snart kan legges ned. Innledningen ble tatt godt imot og støtte til Cuba ble skrevet som en av de offisielle utalelsene fra Trondheimskonferansen, vedtatt enstemmig.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!