HANS PETTER HANSEN 80 ÅR 7. APRIL 2016

hph80kontor.jpgJUBILANT

 

■ Hans Petter Hansen var ansvarlig redaktør for Avisa Friheten i 1992 og fra 1994 til 2010, en svært utfordrende tid for NKP og partiorganet Friheten.

Oslo og Akershus NKP, Marxistisk Opplysningsråd (MOR) og Friheten måtte flytte ut av de leide lokalene i Grønlandsleiret 39. NKP var allerede flyttet til Stavanger i 1991. Avisa Frihetens navn var blitt berget, men avisa hadde ingen økonomi, ei heller et sted å være. Som leder for Oslo og Akershus NKP tok Hans Petter initiativ til anskaffelse av nytt kontor for distriktspartiet i Helgesensgate 21, Oslo i 1995.
Dette ble også hus for MOR og avisa Friheten. Hans Petter utviklet sitt kontaktnett, og hadde støtte av personlige venner og kamerater innen lærer- og tilgrensende yrker m.fl. og fikk trykt og utgitt avisa. Hans Petter var også i en årrekke redaktør for magasinet «Verden og vi». Han jobbet på kontoret med avisa både tidlig og seint.
Hans Petter Hansens innsats, i fellesskap med frivillige, ubetalte skribenter, økonomiske bidragsytere og med NKP i ryggen, gjorde at avisen kom på beina og utviklet seg.

Hans Petter ble født og vokste opp i Pollen, Lyngen i Troms, som yngst i en søsken-flokk på 6. (Han har holdt nær kontakt med familien hele livet, selv når han har bodd langt vekk.) Gymnas og avtjent verneplikt i Tromsø, realfagstudier v/UiO. Startet sin yrkeskarriere som cand.real. innen lærerutdanningen i Tromsø, Bodø, Kristiansand og Elverum. Flyttet til Oslo og arbeidet i ungdoms- og videregående skole, og gjennomførte samtidig videre studier ved Sosialøkonomisk Institutt v/UiO.

hph80.jpgMarxistisk Pedagogikk og Psykologi basert på sovjetiske psykologer og forskere ble omfattet med stigende interesse. Dette var et område som kunne bane vei på lærestedene for tilegnelse av marxistisk-leninistisk teori og forståelse hos de oppvoksende slekter. Hans Petter og flere av oss studerte og var fascinert av området, og var med og initierte utviklingen av Forum for Marxistisk Pedagogikk og Psykologi (FMPP). Etter et års tid nådde forumet 150 medlemmer ved UiO, og det var økende interesse over hele landet. Hans Petter og flere av aktivistene i NKP deltok på studieturer til DDR, hvor LOs skolepolitiske ansvarlige, flere fagutdannings engasjerte Forbunds tillitsvalgte o.a. deltok. Temaet var skole og arbeidsliv, og her var det mye å hente i DDRs Polytekniske utdanningsmodell.
Hans Petter deltok i en stor studiedelegasjon fra NKP til partiskolen i Moskva, Sovjetunionen, kombinert med samtaler med forskere og sentrale skolepolitiske ledere, som førte til at FMPP stilte med avanserte marxistiske forskere i våre
forelesninger v/UiO. Store forelesningssaler ble fylt til trengsel, og det var stor etterspørsel etter FMPPs 6 Hefter for Marxistisk Pedagogikk og Psykologi, utgitt av NY Dag/Falken forlag. Uheldig partiposisjonering hos noen av FMPPs sentrale bidragsytere førte til at hele dette viktige initiativet gikk dukken, og bidro til indre
splid og passivisering, det motsatte av utviklingen som var skapt.

Hans Petter arbeidet utrettelig videre med avisa Friheten, til han takket av på NKPs 27. ordinære landsmøte i mai 2010 i Enebakk, etter 18 års utrettelig innsats
i NKPs tjeneste for Avisa Friheten. Tusen takk for innsatsen kamerat Hans Petter!

Runa Evensen, leder
Harald Reppesgaard, Red. Friheten

 

 

Fra Friheten 8/16

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!