Fra møte i NKPs sentralkomite

I helgen 28.-29. 05 var Sentralkomiteens samlet. Møtet behandlet viktige organisatoriske og budsjettmessige forhold. Ikke minst Frihetens økonomi ble gjennomgått. Oppstarten med løssalgsaviser i vel 90 Narvesenskiosker fra nord til sør har vært spennende og så langt vellykket. Mye tyder at løssalget vil utvikle seg videre.

Leder Runa Evensen holdt en tale hvor hun framhevet arbeiderklassens dårligere levekår i Norge, private foretaks rovdrift på mindreårige asylsøkere, TTIP, Sveriges samarbeid med Norge, regjeringens planlagte avtale om å tilslutte EUs finanstilsyn – en endring som er en suverenitetsavståelse og må behandles som en grunnlovsendring, og kommunesammenslåing. Økte boligpriser. Sveriges tilnærming til NATO, og at Finland muligens følger etter. Videre om militær omringing av Kina og Russland

Under følger en uttalelse fra møtet. Det kommer flere uttalelser i neste utgave av Friheten.

skommai2016.jpg

NKPs leder Runa Evensen sammen med Cubas ambassadør foran i midten.

skommai20162.jpg

En siste hilsen fra Cubas ambassadør Maria Esther Fiffe Cabreja til NKP som reiser tilbake til hjemlandet etter en solid arbeidsperiode i Norge. Flanker av Mayo Bustos, vara til sentralkomiteen. Runa Evensen, leder NKP og Harald Reppesgaard, Frihetens redaktør.

Emneord: sentralkomitee

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!