Tyrkia: Det er ikke noe annet alternativ enn folket

Tyrkias Kommunistiske parti (Komünist Parti) skriver i en uttalelse publisert lørdag 16. juli om kuppforsøket i Tyrkia natten 15. til 16. august:

Det er ikke noe annet alternativ enn folket

Det kommunistiske partiet (Komünist Parti) kaller på vårt folk til å organisere seg i partiets rekker mot folkets og menneskehetens fiender.

Frigjøringen er i våre egne hender.

Vi kjenner ikke alle detaljene om det som skjedde under kuppforsøket som tok plass i Tyrkia i timene mellom 15. og 16. juli.

Likevel så vet vi godt at planer støttet av utenlandske krefter som ikke får sin makt fra arbeiderklassen, de kan ikke bekjempe AKPs mørke og løse Tyrkias problemer.

Hendelsene minner oss nok en gang om denne følgende realiteten: Enten vil Tyrkias folk organisere seg og fjerne AKP, eller så vil AKPs reaksjonære politikk intensiveres, undertrykkelse vil øke, massakre, plyndring og tyveri vil fortsette.

Den eneste kraften som kan styrte AKP-regjeringen er folkemakten, det er ikke noe alternativ til dette.

AKP er ansvarlig for alt som fant sted den natten. Alle faktorene som ledet opp til den nåværende situasjon og forhold er produkt av AKPs styre og de nasjonale og internasjonale kreftene som støtter AKP.

Likevel, det faktum at hovedansvarlig er AKP betyr ikke at kupp-forsøket ble orkestrert av Erdoğan selv, med det formål å oppnå hans målsetninger, slik som å bane vei for en mer utøvende president, eller fjerne hindringene for den nye grunnloven.

Den spenning og rivalisering mellom forskjellige grupper innen den tyrkiske stat og de væpnede styrker har vært kjent i lang tid, og nå er den gått over i væpnet konflikt. Selv om spenningen mellom disse kreftene er reell, så er det en løgn at noen av sidene i konflikten representerer folkets interesser. Som følge av dette, det å lete etter en løsning mot AKPs styre via et militært kupp er like galt som å låne sin støtte til AKP under forkledning av å ta posisjon mot noen for for militære kupp for noen som helst grunn. Det siste som må gjøres i navnet av å støtte frihet og menneskerettigheter i Tyrkia er å støtte AKP, de har bevist igjen og igjen at de er en fiende av menneskeheten.

Selv om de ikke sto bak dette kuppet, så vil Erdoğan og AKP gjøre et forsøk på å benytte de resulterende forhold og støtte som de får som en måte å øke sin legitimitet. Vårt folk bør være årvåkne for stegene som AKP vil gjennomføre i dagene som kommer. Å øke kampen mot AKP og dets mørke er den eneste måten å hindre at dette mislykkede kuppet resulterer i at AKP vil solidere sitt styre, og for å gjøre dette til et verktøy for å transformere AKPs ustabile Tyrkia til å bli et stabilt land. Det faktum at alle moskeene i Tyrkia har kringkastet kontinuerlig Erdoğan-propaganda hele natten er en konkret indikasjon på hastverket for oppgavene vi står overfor.

Det kommunistiske partiet (Komünist Parti) kaller på vårt folk for å organisere i partiets rekker mot folkets og menneskehetens fiender.

Frigjøringen er i våre egne hender.

Kommunistiske Parti, Tyrkia

(Komünist Parti, Türkiye)

16.7.2016

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!