NKP er klare for Stortinget

NKP gratulerer NKP Nordland med å ha samlet inn over 700 underskrifter for at vi skal få stille til stortingsvalget i 2017.

Slik valgloven er utformet i dag knebles alternative ytringer. Å gi rom for ulike meningsytringer og samfunnssyn gjennom en likestilling av små og store partiers rett til stille til valg på like vilkår, vil bidra til reelle demokratiske valg i Norge. I dag nektes stemmer å bli hørt, og alternative løsninger til det etablerte får ikke bli presentert. Dette blir synliggjort ved både det økende antallet blanke stemmer og den store gruppen som frastår fra å stemme.

Norges Kommunistiske Partis (NKP), oppfordrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å endre valgloven. Den tvinger småpartier til å samle underskrifter i forkant av hvert eneste valg. Dagens valg lov gjør at mindretallets meninger blir undertrykt, og folk som ikke finner sin tilhørighet hos de etablerte partiene mister mulighet til å få sin stemme hørt, da alternativ de støtter ikke slipper til.

NKP Nordland - som alle våre distriktsparti - gjør en stor jobb for å synliggjøre partiet, for å løfte frem at det finnes alternativ til dagens destruktive system; En annen verden er mulig!

Bli med å vinne klassekampen! Organiser deg i Norges Kommunistiske Parti!

 

Følgende artikkelen er skrevet for Bladet Vesterålen

Påtrykk: Lørdag 30. juli 2016

Av: Journalist Sverre Idar Lakså

sverre@blv.no - 76 11 09 34

 

Per Arvid Normann har samlet inn over 700 underskrifter for at NKP skal få stille til stortingsvalget i 2017. Han har tro på at de kan gjøre en forskjell i norsk politikk.

– Jeg mener at det er nødvendig med en endring i norsk politikk, for sånn som det er nå, kan vi ikke ha det.

Per Arvid Normann bor til daglig i Bodø, og har vært med i Norges Kommunistiske Parti (NKP) i snart 25 år. Han står på tredjeplass på Nordlands liste, og håper at folk stemmer på dem ved neste stortingsvalg.

 – Nå har jeg stått i glasshuset og samlet inn underskrifter for at vi skal få stille liste. Det er mange vesterålinger som har skrevet under, så interessen for NKP er tilstede her i Vesterålen også.

Partiet teller ti medlemmer i Nordland, men Normann ser at medlemsmassen øker på landsbasis.

 – Jeg tror folk begynner å se at det er nødvendig at NKP kommer inn på Stortinget, for de som er der nå får ikke utrettet mye.

Han er ikke fornøyd med regjeringen Solberg, og mener at det er heller lite de har fått utrettet som er til det beste for landet. Dersom NKP blir valgt inn på stortinget er Normann klar på hva de skal ta tak i.

 – Vi går inn for at jernbanen skal forlenges nordover, bedre helsetilbud, gratis tannhelsetjeneste og vi er mot oljeboring i nord. For å finansiere tiltakene, ser Normann for seg at skattene må økes noe. Han mener også at det er viktig med industri, og fortviler over at industriarbeidsplasser blir nedlagt.

 – Skal vi ha vekst, og sikre arbeidsplasser, så må vi ha industri. Sånn som det er nå, så lever vi på hverandre, og det går ikke i lengden. Normann liker ikke at det snakkes om å skjære ned på pensjonene. Ved siste fylkestingsvalg gikk NKP fram i Nordland, og Normann håper på enda bedre resultater ved neste Stortingsvalg.

– Medlemsmassen øker på landsbasis og i Nordland. Det er ingen medlemmer i Vesterålen, men Normann ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. – Vi er en trivelig gjeng, så det er bare å melde seg inn

Her er artikkelen fra Bladet Vesterålen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!