Vi krever breiest mulig solidaritet med palestinske fanger i sultestreik!

Skrevet . Publisert i Artikler

Vi krever løslatelse av alle fanger og husarrest på politisk grunnlag! 

Streiken ledes av kamerat Ahmad Saadat, generalsekretæren i Folkefronten for frigjøring av Palestina, PFLP. 

Libanons kommunistiske parti, LKP, hilser den vedvarende kampen til det palestinske folket mot sionistenes okkupasjon på alle kamp-arenaer. Den siste av disse kampformene er sultestreiken som ledes av en gruppe politiske fanger der også generalsekretæren i PFLP, Ahmad Saadat, har sluttet seg til i solidaritet med Bilal Kayed som nå går inn i sin 48. dag med sultestreik. 

I denne situasjonen oppfordrer LKP om breiest mulig arabisk og internasjonal solidaritet med disse fangene som sitter i de israelske okkupantenes fengsler. Det retter seg mot provoserende handlinger og undertrykkende aksjoner fra okkupasjonsmakten som har satt kamerat Saadat i fange-isolat etter at han sluttet seg til streiken. 

Den heroiske kampen til fangene er en av flere ærefulle sider ved motstandsbevegelsen til det palestinske folket. Det kjemper for sin uavhengige stat og alle fangers løslatelse og rett til å vende hjem.  

Libanons Kommunistiske Parti, 1. august 2016. 

Utskrift