Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd

Skrevet . Publisert i Fagligpolitisk utvalg

Den første dokumenterte arbeiderstreiken fant sted i Kongenes dal i Egypt, og er datert - med leninistisk presisjon - til 14. november 1152 fvt. Håndverkerne hos Farao Ramses den 3. satte seg ned i det kongelige tempelet i protest mot utestående lønn og dårlige arbeidsforhold. Streiken varte i over en måned og endte med at de egyptiske myndigheter gav etter.  Det ble ikke arbeiderstyre av dette, men skikken med arbeidsgivere som gir etter for samlede arbeideres krav er trygt etablert som historisk tradisjon.

Medlemmer i Norge Kommunistiske Parti, vi kan trygt sies å være tradisjonalister. Vi vet at samhold er makt. Norges Kommunistiske Parti er ikke noe særskilt parti overfor de andre arbeiderpartiene. Vi har ingen interesser som er skilt fra arbeiderklassens interesser. Vi står ved det kommunistiske manifest, som sier klart og tydelig: Kommunistene arbeider over alt for en forbindelse og forståelse mellom de demokratiske partier i alle land.

I tråd med det kommunistiske manifest hemmeligholder vi ikke våre meninger og hensikter. Vi skjuler oss ikke bak masker eller gjemmer oss bort. Vi erklærer åpent at våre mål bare kan nås ved at dagens samfunnsordning styrtes med makt. La de herskende klasser skjelve for en kommunistisk revolusjon. Proletarene har intet annet å tape ved den enn sine lenker. De har en verden å vinne.

Men hva er makt? Borgerkrig og væpna revolusjon? Nei. Norges Kommunistiske Parti står for en fredelig overgang til sosialismen. Det er vår strategi. Vi representerer det nødvendige alternativet, og enhet er bærebjelken.

Det er en oppgave for alle kommunister og sosialister å rehabilitere sosialismen som prinsipp for samfunnsutviklingen. Vi må lære av historien. Det betyr at vi må fjerne de skadelige foreteelsene som svek­ket sosialismens anseelse. Det trengs en enhetlig strategi for å oppnå en så smertefri overgang som mulig, fra en foreldet og kriserammet kapitalisme til et sosialistisk styresett preget av humanisme og flertallsdemokrati på alle områder.

En slik strategi krever grundige kunnskaper og forplikter alle som ikke vil forbli redusert til arbeidsredskap for et arrogant herskersjikt – Kapitaleierne. Her må hele den norske fagbevegelse kjenne sitt ansvar. Arbeiderklassens historie og sosialismen ideal har blitt skolert ut av vårt samfunn – Det er vårt felles ansvar å sette dagsorden på ny.

Det er både behov for gjenreising av Marx revolusjonære lære, og tilføring av nye viktige elementer ut fra de nye samfunnsmessige forhold. Det vi vet er at en ren økonomisk kamp vil holde arbeiderne i evig lønnslaveri. Arbeiderklassen må føre en politisk revolusjonær kamp mot kapitalismen.

Vi må få lov til å stille spørsmål til norsk fagbevegelse, fra ledelsen nasjonalt til lederne lokalt. Hvor beredt er vi i 2016 til å ta kampene som må tas? Vet dere hvilke metoder og verktøy dere må bruke? Har dere krevd å lære deres medlemmer og tillitsvalgte hva aksjon og handling egentlig er?  Har vi delt godt nok våre erfaringer og verv med yngre generasjoner? Bør norske fagforeningsledere kjenne på sin samvittighet at de kan ha satt oss alle opp for et fall?

Det er ungdommens tid nå. Ungdommen må slippe frem, gis plass og lyttes til. De kjempene som enda regjerer i fagbevegelsens land kan ikke kjempe kampen som den nå må kjempes. Deres tid på slagmarken er for lengst passert. Men ikke la dette føle deg besveket - Tiden gjør dette med oss alle – men kunnskap lever evig, om vi ikke holder den for oss selv.

Det vi så alt for ofte glemmer er at ungdommen ser opp til oss, de vil så gjerne lære, men de snur oss ryggen når vi forteller dem at de ikke kan.

Gi dem et vern mot vold, gi dem et sverd. Lær dem å elske det store som var og alt som vi er. Lær dem at krig er forakt mot liv, at fred er å skape. Da vil de gå frem med alle sine krefter. Lær dem at de ikke bare skal ta sin egen kamp, kun for egne lønns og arbeidsforhold, men at de skal kjempe for oss alle. Da vil de finne svarene som vi ikke fant, knuse sviket som sult og urett er og skape en verden med frihet, likhet og brorskap.

 

Geir Skavern

Leder, Fagligpolitisk utvalg

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift