Havnearbeiderkonflikten

I dette nummeret av Friheten tar vi for oss ulike sider ved den havnearbeiderkonflikten. Vi står i en brytningstid. Arbeidsgiversiden bruker stadig mer aggressive fremgangsmåter, de har ved flere anledninger brutt trepartsamarbeidet og de driver eksperimentering på hvor langt de kan tøye strikken.

Avisa Frihetens utgave nummer 17, kan kjøpes her

Også tilgjengelig hos utvalgte Narvesen kiosker

Havnearbeidernes kamp er viktig for oss alle, både nasjonalt og internasjonalt; Presset må øke for å få Norge ut av EØS-avtalen, og mot de anti-demokratiske avtalene TTIP og TISA. Mange i fagbevegelsen har fått viktig og nødvendig kunnskap og erfaringer gjennom deltagelse i sympatiaksjoner med havnearbeiderne.

En serie med vellykkede aksjoner og mønstringer har ikke bare vært nyttige og lærerike erfaringer for både nye og gamle fagforeningsaktivister, men de har bidratt til å bringe sammen engasjerte folk fra hele landet – på tvers av forbund og yrkesgrenser – og skapt et selvoppbyggende og støttende sosialt fellesskap.

Tariffoppgjøret for havneoverenskomstene har gått til mekling. I skrivende stund (15/8) er ikke resultatet klart. En eventuell streik kan tidligst iverksettes fra 18. august. Avisa Friheten håper så klart på en løsning som kan innfri havnearbeidernes krav og unngå en storstilt streik i norske havner, samt få slutt på den pågående konflikten, men etter det vi kjenner til står partene så langt fra hverandre at en streik virker i skrivende stund uunngåelig.

Havnearbeiderkonflikten har pågått siden 1. november 2013; Presset på havnearbeiderne begynte lenge før det, og det er en kamp som pågår globalt. Det handler om profitt, om hvordan en kan fjerne en hel yrkesgruppe for å redusere kostnader gjennom å fjerne arbeiderrettigheter og bedrive organisert sosial dumping. Hvem kommer NHO etter neste gang, om de skulle lykkes i å knekke havnearbeiderne?

Meklingen skjer i forbindelse med året hovedoppgjør og det endelige resultatet vil ikke avslutt konflikten i sin helhet; Havnearbeiderkonflikten er svært sammensatt, derfor er det viktig at havnearbeiderne fortsatt møter støtte fra hele fagbevegelsen når de kommer ut fra møterommet den 17. august.

Norsk Transportabeiderforbund (NTF) brøt med NHO Logistikk og Transport 25. mai. NTFs hovedkrav var at NHO LT aksepterte at ILO-konvensjon 137, og fortrinnsretten til havnearbeid som følger av denne konvensjonen, ble fastslått i tariffavtalene i havnene. Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet i brev til NTF den 22. januar 2016 at ILO-konvensjon 137 er implementert i Norge gjennom havneoverenskomstene. Likevel ble dette kravet avvist av NHO LT. ILO-konvensjon 137 er en sikring av de sosiale forhold for havnearbeiderne og derved et vern mot sosial dumping (transportarbeiderforbundet.no)

En streik vil ramme de aktuelle medlemsbedriftene i NHO hardt, og havnearbeiderne i Transportarbeiderforbundet er motiverte - med har bred støtte hos grunnplanet i LO. Det kan være en mulighet for NHO å godta NTFs krav i påvente av å få medhold i høyesterett i Holship-saken, for deretter da legge tariffavtalene til side, men det er risikabelt siden NTF har fått medhold i både lagmannsrett og tingrett.

Havnearbeiderne har formet klassekampen for årene som kommer. Ingen gruppe er bedre rustet til videre kamp enn havnearbeiderne. De har stått i konflikt i over 2 1/2 år, de har utviklet en godt utbredt kultur av forståelse og enhet, og de er - etter å ha blitt utsatt for de fleste typer angrep - årvåkne for NHOs taktikk i konflikt situasjoner.

Havnearbeiderne har allerede vunnet mye; Gjennom iherdig kamp har de sakte, men sikkert klart å snu konflikten. Etter en voldsom offensiv har nå NHO begynt å tape slag på slag. Havnestyrene i Kristiansand og Bergen sa begge nei til eksklusiv bruksrett. Flere kamper i rettssystemet har gitt Transportarbeiderforbundet medhold på viktige punkter. Etter vedvarende press har havnestyret i Tromsø blitt byttet ut, og det samme skjer med havnestyret i Oslo. Samholdet og styrken havnearbeiderne har visst smitter over på hele fagbevegelsene. Denne kampen skal vinnes!

Deres kamp er vår kamp, og de har vår fulle støtte.

Vis solidaritet med havnearbeiderne!

Geir Skavern

Leder, Fagligpolitisk utvalg

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!