Om ”skitne bomber”, når freden er viktigst

Skrevet . Publisert i Runas Røde Råd

■ Erna Solberg har fjernet 15 radioaktive strålekilder fra blodbestrålingsmaskiner i norske sykehus. Myndighetene fryktet at kildene kunne være terrormål og kunne bli brukt til å lage «skitne bomber» eller andre ting med. «Kildene kunne komme på avveie og man må passe på hvem som arbeider med slikt», sier hun. Statsministeren mener med dette tiltaket å gjøre Norge til et tryggere sted å være. Hva er 15 bittesmå strålekilder mot Norges og NATOs opprustning og krigshissing, spør jeg? Og gjør EØS- medlemskapet Norge tryggere?

Utspillet fra Statsministeren kommer dager før hun deltok på toppmøtet om atomsikkerhet i Washington, sammen med stats -og regjeringsledere fra 51 nasjoner under en middag i Det Hvite hus. Her fikk hun sikkert skrytt av hvor atomsikkert Norge er blitt etter å ha erstattet eldgammel maskinpark med sårt trengt moderne apparatur, i et norsk helsevesen styrt av New Public management.

Denne helgen vedtok Høyres landsmøte å øke forsvarsbudsjettet med 2 % av BNP, noe som innfrir kravet fra NATO, og som gjør vårt norske forsvar til en enda sterkere angrepshær for NATO. Skjønt Statsministeren selv gav forsømmelse av penger til forsvaret under 2.verdenskrig som årsak til at det gikk som det gikk med Norge da; 5 års okkupasjon og ufrihet. «Etter år med forsømmelser var det et angrep vårt forsvar ikke hadde kraft til å stå imot». Dette er vel en sannhet med modifikasjoner, Erna! Jeg kjenner en annen sannhet. Og den handler blant annet om næringsliv og profitt. Da som nå var det også nære allianser mellom det konservative Høyre, næringslivstopper og spekulanter uten annet i tankene enn egen vinning.

I høst stemte Norge avholdende og imot tre resolusjoner mot atomvåpen som med overveldende flertall fikk støtte i FN. I mars i år gav Statens Strålevern Norsk Gjenvinning AS lov til å kaste 28 000 liter radioaktivt avfall i Fensfjorden årlig, tross protester om for dårlige utredninger fra kommunene rundt fjorden og fra fiskehelsenettverket. I 2000 innførte Stortinget, som EUs nikkedukke, Euratomdirektivet som tillater atomavfall i forbruksvarer uten diskusjoner. Det er lovlig for produsentene å blande radioaktivt avfall i alt fra klær, senger, bestikk, plastkrus, til bildeler, asfalt og betong, bortsett fra fire produktområder: matvarer, leketøy, kosmetikk og prydgjenstander (smykker). Unntakene er altså en innrømmelse av at der er en helsefare ved det. Og heldigvis var det «ikke» atomavfall om bord i skipet som grunnstøtte i Sverige for noen dager siden får vi vite. Atomsikkerhet in my as.

I mitt daglige virke som stråleterapeut brukes lineærakseleratorer til å bestråle blodposer med, altså uten bruk av radioaktive kilder. Slik har det vært i de siste 15 år her på Sørlandet. Ellers arbeider vi etter ALARA-prinsippet, som gjelder alle typer stråling; man skal alltid bruke lavest mulig stråledose, og unngå eksponering hvis det ikke foreligger en god medisinsk indikasjon.

Frykten til myndighetene i Norge er frykten for radioaktive bomber. Folket skal frykte myndighetene. I mine øyne er 15 bittesmå strålekilder ingen trussel, mot den trusselen NATO utgjør med sin opprustning og i sine kriger. Med en blanding av mediepanikk om terrorfrykt og uvitenhet om radioaktivitet er dette ren skremselspropaganda og et reklamestunt for å øke krigsbudsjettene og for å lovliggjøre miljøforurensing for store bedrifter, som synes det er for dyrt å ta hånd om farlig avfall på ordentlig vis. Det hele blir helseskadelig og dødelig for vanlige mennesker, våre etterkommere, dyre -og planteliv, og for miljøet vårt. Altså en katastrofe for verdens eksistens, i og med at radioaktivt avfall nå også er inni vår fødekjede.

Sannheten er at kosmisk stråling og radioaktivitet er en nødvendighet for å holde immunforsvaret vårt i orden. Det er livsforlengende. Men all eksponering med måte selvfølgelig. Det folk skal være redd for er myndighetenes argumentasjon som skaper frykt og lurer folk til å akseptere opprustning og krig, når freden er viktigst og en nødvendighet!
Myndighetene må ta ansvar og sørge for en trygg oppbevaring av radioaktivt avfall. Den strålingen som naturen byr oss sammen med vår egen trygge resirkulering må det bli balanse i. Det er først når man gir industrien lov til å dumpe radioaktivt avfall i våre fødekilder og når de tillater det spredt gjennom forbruksartikler at usikkerheten for alvor er i spill.

Som forbrukere lærer vi å kildesortere avfall, med stort fokus på miljø. Det er på tide at myndighetene og store bedrifter også følger opp. De må slutte å tenke profitt, og redde verden. Og det kan kun gjøres under sosialismen/kommunismen.

Med andre ord ser jeg ikke ut til å bli en arbeidsledig stråleterapeut med det første. Det er ikke uten grunn at private aktører, gjennom TISA-avtalen, presser på for å komme til fatet. Først får de folk syke av miljøskadelig avfall, så ser de inntjeningsmuligheter i helsebransjen etterpå.
Norge ut av NATO! Nei til atomvåpen! Nei til opprustning! Stopp TTiP/TISA! Norge for Fred! Si opp EØS-avtalen nå!

Utskrift