Om felles 1. mai-feiring og behovet for sigd og hammer-symbolet

Vel overstått 1.mai, kamerater!

Avisen Klasse Kampen publiserte et innlegg av Bård Larsen, historiker fra den liberale tenke-tanken Civita, like etter en vellykket 1. maifeiring for NKP over hele landet. Klassisk antikommunisme kan ta luven fra de fleste, og er nærmest for en ideologi og regne, med sine egne termer og sitt eget språk. Innholdet i innlegget hans er gammelt nytt, kamerater, bortsett fra at han aktualiserer det ved å feste antikommunismen til 1. mai 2016.

Mye godt er allerede skrevet av NKPere i denne saken, og vil ikke bli gjengitt her. Jeg vil likevel tilføye noen tanker fra den knall røde siden.

Hensikten til BL og Civitas tenke-tank ser ut til å være å splitte en samlet venstresides 1. mai feiring, foruten å drive skremselspropaganda som en advarsel mot oss kommunister selvfølgelig. Mange krefter har han brukt og mye spalteplass har han fått, på oss «ubetydelige og stakkarslige gammelkommunister» i NKP. Dette gjelder også for Ung Kommunistene i Norge sine medlemmer.

Forfatteren skremmes av at venstresiden står sammen om 1. mai-feiringen, og han må dermed også sparke sosialdemokratene som tillater at kamerater med sigd og hammer også deltar i LO-togene. Det verste for Civita burde være at det marsjeres sammen over hele verden samtidig denne datoen, i en hel verdensomspennende bevegelse.

«Internasjonalen» synges på alle verdens språk denne dagen, og «Seiren følger våre faner» synges i tillegg her hjemme. Mens Civitamannen ser selsom fellessang, ser andre hengivenhet til innholdet i sangene som favner hele arbeiderklassens håp for en bedre fremtid.

NKP lar seg ikke skremme av sigd -og hammermerket; det representerer og symboliserer arbeidsfolk (hammeren) og bønder (sigden). At Civita skulle like det er ikke å vente. Nettopp i disse dager ser vi hvordan den siden prøver å kvitte seg med småbøndene og ta arbeidsplassene fra arbeidsfolk. Sigd -og hammermerket er høyaktuelt og up-to-date. Bønder og arbeidere har felles interesser.

BL innrømmer og fremstiller offentlig at Mussolini måtte velges som høyresidens symbol, ennå i dag. Under denne høyreregjeringen tør høyrekreftene alt. Vær på vakt, kamerater!

Kameratslig hilsen Runa, 42 år gammel kommunist.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!