Om at mennesker mingler

Siden tidenes morgen har menneskene flyttet på seg. De fleste av de som flytter på seg i dag gjør det innenfor sine egne landegrenser. Bare 3,3 % av verdens befolkning bor i et land de ikke er født i. Utvandringen fra Norge er rekordhøy i år. Dette siste er et fenomen vi hører lite om i nyhetsbildet. Er rekorden tilfeldig, når den sammenfaller med økonomisk nedgang og høy arbeidsledighet i Norge?

Det er ulike årsaker til at mennesker flytter. Historisk sett skjer det når sulten og nøden blir for stor. Mennesker bryter opp når de ikke ser en fremtid der de opprinnelig bor.

Årsaken til folkevandring er kapitalismen, som fører til økonomisk nedgang for arbeiderklassen. Dette ser vi igjen i arbeidsinnvandring, eller når mennesker flykter fra krig, konflikt og forfølgelse, eller ved naturkatastrofer.

Arbeidsinnvandrerne blir stort sett ikke værende i det landet de jobber i, men reiser hjem igjen til sitt eget land når arbeidsøkten er over. Flyktningene blir oftest boende varig i det landet de kommer til. Forskningen viser at på en generasjon blir innvandrerne som majoritetsbefolkningen.

Norge er inne i et «grått» skifte, der er flere eldre enn unge i befolkningen. Fruktbarheten er fortsatt på vei nedover. Norge trenger flere yngre yrkesaktive. Innvandrerne forynger Norge, så Norge burde ta hjertelig imot flere flyktninger, når situasjonen er som den er. Det vil både Norge og flyktningene nyte godt av. Det aller beste for flyktningene hadde jo selvfølgelig vært å bli værende i sine hjemland. Da må den kapitalistiske delen av verden slutte med å slippe bomber i hodene på dem.

I levninger fra 1200-tallet har forskerne funnet DNA-bevis som stammer fra store ulike geografiske avstander, i ett og samme menneske. Slektsgransking viser at de fleste, om ikke alle, nordmenn har utlendinger i slektsleddene sine. I alle tider har mennesket minglet. Det er ingenting å være redd for. Arbeidere i alle land foren dere!

 

Runa Evensen, leder i NKP

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!