Velkommen etter OECD

Skrevet . Publisert i Runas Røde Råd

Har dere ordnet dere slik at arbeiderne ikke har penger til å holde deres handelshjul i gang?

Forskjellene på rik og fattig er gigantiske. De kan snart ikke tyne oss mer. Nå har «nyheten» også nådd OECD. De vestlige landenes økonomiske organisasjon OECD, som fremmer frihandel, med fri konkurranse og markedsøkonomi, bekrefter nemlig denne uken at «raseriet mot systemet har rot i reelle problemer», ifølge. abc nyheter. Og jeg sier velkommen etter.

OECD konkluderer i rapporten, «Å få handel til å virke for alle», at «frihandel har skapt større ulikheter mellom de rikeste og (middelklassen og) lavlønte, og at globaliseringen har ført til nedlegging av industri og voksende arbeidsløshet».

OECD rapporten innrømmer at «gevinstene»? med frihandel ikke er til fordel for alle arbeidere, og at tapene kan bli smertefulle og kan konsentrere seg om de menneskene som ofte har minst evne til å justere sin situasjon selv. I tillegg blir det gjort oppmerksom på at industrigrener med konkurranse utenfra, har opplevd betydelig tap av arbeidsplasser.

Nei, tenk at frihandelsavtaler har gått ut over arbeiderklassen. Forbausende, tenker jeg ironisk. Det er ingen grunn til å håpe på at OECD legger om kursen på grunn av deres «nyoppdagede funn», selv om de også nå begynner å se sannheten i kvitøye; mange arbeidere forblir arbeidsløse over lang tid, noen kan være «heldige» å kjempe seg inn i nye yrker, med lavere lønn og større usikkerhet.

Videre kan vi lese at særlig mange kvinner og unge i lavlønnsyrker opplever større konkurranse om disse jobbene, noe som presser lønningene ytterligere ned og arbeiderne får også dårligere muligheter til å avansere. Til sist blir det nevnt at liberalisering til og med har økt gapet mellom rike og fattige regioner, der sistnevnte stagnerer. Oi, oi.

Vil vi i arbeiderklassen ha det sånn? Nei! De økonomiske forskjellene i Norge øker dobbelt så raskt som snittet i OECD. Vi her hjemme tilpasser oss raskt med borgerlig styre. De på bunnen av inntektsfordelingen har knapt hatt lønnsvekst siden 2008. Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste prosenten, nesten doblet mellom 1989 og 2010, og disse eier også stadig mer.

Deltidsarbeid og midlertidighet er driverne for økt inntekstulikhet ifølge. OECD. Arv blir stadig viktigere for hva slags muligheter folk har.

De kortsiktige løsningene slik jeg ser det er at rettighetene for arbeidere må styrkes. Arbeidere må være fagorganiserte. NKP kjemper mot midlertidighet, og for faste ansettelser. 6-timers arbeidsdag. Styrking av støtteordninger, ikke nedskjæringer. Skattesnusk for de rike bør forfølges og straffes. EØS-avtalen må sies opp.

Utskrift